Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Program szkoleń w Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Program szkoleń w Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Fundacja Solidarności Międzynarodowej uruchamia program szkoleniowy, przeznaczonych dla osób i środowisk realizujących zagraniczne projekty z zakresu współpracy rozwojowej (ze szczególnym uwzględnieniem krajów Partnerstwa Wschodniego). Celem szkoleń będzie dostarczenie wiedzy na temat sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej państw – adresatów projektów rozwojowych, a także ich specyfiki oraz uwarunkowań, mogących mieć znaczenie dla działalności zainteresowanych podmiotów.

Każde szkolenie w ramach cyklu poświęcone będzie innemu państwu i każde będzie prowadziło dwóch wykładowców: ekspert, specjalizujący się w tematyce danego kraju oraz praktyk, który tam pracował, zajmując się problematyką rozwojową.

Ważnym elementem programu szkoleniowego będzie seria jesiennych spotkań podsumowujących projekty zrealizowane w danym kraju w mijającym sezonie. Podczas tych spotkań będzie można przedyskutować z wykładowcami problemy, jakie pojawiły się przy realizacji projektów, co pozwoli na lepsze przygotowanie kolejnych szkoleń oraz pomoże zainteresowanym podmiotom w wyborze tematyki projektów zaplanowanych na lata następne.

Pierwsze planowane szkolenia będą poświęcone dwóm państwom Kaukazu Południowego. Odbędą się one w siedzibie Fundacji 27 marca (Azerbejdżan) i 28 marca (Gruzja).

Skip to content