Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Azerbejdżan > Wyniki otwartego konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2014”

Wyniki otwartego konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2014”

Informujemy, że do otwartego konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2014″ finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2014 r. zgłoszono 137 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 22 532 298 zł.   

Komisje Grantowe dokonały oceny merytorycznej 110 wniosków spełniających wymogi formalne w oparciu o kryteria określone w pkt. 9 „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym 2014” i zgodnie z etapami pracy Komisji opisanymi w pkt. 3.2 i 3.3 „Zasad opiniowania i wyboru wniosków (2014)”.


W dniu 10 lutego 2014 r. na podstawie rekomendacji Komisji Grantowych oraz wytycznych zawartych w pkt. 4 „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym 2014” Zarząd Fundacji podjął decyzję o dofinansowaniu:

  • 15 projektów dotyczących Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy (w tym 6 małych grantów),
  • 6 projektów dotyczących Tunezji i Tadżykistanu (w tym 2 małych grantów),
  • 4 projektów dotyczących Białorusi (w tym 2 małych grantów).

W przypadku 3 projektów, które uzyskały co najmniej 85% możliwych do uzyskania punktów, a jednocześnie w których wnioskowano o kontynuację działań w roku kolejnym, Komisja zawnioskowała o dofinansowanie drugiego modułu projektu w 2015 r.

Ze względu na szczególne warunki polityczne w krajach, do których adresowane są wybrane projekty (a w szczególności – bezpieczeństwo beneficjentów i realizatorów projektów), Zarząd Fundacji zadecydował o niezamieszczaniu szczegółowych informacji na temat wybranych projektów na liście rankingowej.

Lista rankingowa: Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Ukraina

Lista rankingowa: Tunezja i Tadżykistan

Lista rankingowa: Białoruś

Wszyscy wnioskodawcy zostali poinformowani o wynikach konkursu przed publikacją informacji na stronie domowej Fundacji.

Przebieg konkursu był monitorowany pod kątem przejrzystości oraz przestrzegania procedur oceny i wyboru wniosków przez Grupę Zagranica.

 

Skip to content