Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mjanma/Birma > Zapytanie ofertowe dot. projektów na rzecz Mjanmy/Birmy

Zapytanie ofertowe dot. projektów na rzecz Mjanmy/Birmy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2014” ogłasza zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie do dofinansowania projektów na rzecz Mjanmy/Birmy.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze zapytania ofertowego MJ-14 wynosi 540 tys. zł.

Projekty muszą być realizowane na terenie Mjanmy/Birmy i mogą zawierać elementy realizowane na terenie Polski.

O granty mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje, działające we współpracy z partnerami lokalnymi z kraju, do którego adresowane jest zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe MJ-14 dotyczy obszaru tematycznego:

Edukacja obywatelska i/lub rozwój partycypacji społecznej na poziomie lokalnym,  w tym dialog między grupami etnicznymi oraz rozwiązywanie problemów lokalnych i/lub rozwój niezależnych mediów w regionach.

Wysokość dofinansowania jednego projektu w ramach zapytania ofertowego nie może być niższa niż 100 tys. zł.

Termin składania ofert: 17 lutego 2014 r.

Oferty należy składać przy pomocy generatora wniosków.

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z:

    Zasadami uczestnictwa w zapytaniu ofertowym MJ-14
    Zasadami opiniowania i wyboru wniosków 2014

    Skip to content