Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Raport Freedom House o stanie wolności na świecie

Raport Freedom House o stanie wolności na świecie

MapofFreedom2014-375x250

Ukazał się doroczny raport Freedom House o stanie demokracji i wolności na świecie pt. 'Freedom in the World’. W 2013 roku monitoringiem objęto 195 państw oraz 14 terytoriów zależnych i spornych. Tradycyjnie, każde z nich oceniano w dwóch obszarach: praw politycznych oraz wolności obywatelskich, przyznając im od 1 do 7 punktów, gdzie 1 oznacza poziom najwyższy, a 7 – najniższy i na tej podstawie uznając je za „wolne” (Free), „częściowo wolne” (Partly Free) bądź „bez wolności” (Not Free). Do ostatniej kategorii zaliczono 55 podmiotów.

W stosunku do 2012 r. poziom wolności spadł m.in. w Kazachstanie (status „bez wolności”, 6 punktów w obszarze praw politycznych i 5 – wolności obywatelskich), Rosji (status i oceny analogicznie) oraz na Ukrainie (status: „częściowo wolny”, odpowiednio 4 i 3 punkty).

Raport dostępny jest na stronie: http://www.freedomhouse.org

Skip to content