Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Monitoring konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji” – edycja 2014

Monitoring konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji” – edycja 2014

Fundacja Solidarności Międzynarodowej wraz z Grupą Zagranica informują, że konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” – edycja 2014 jest monitorowany pod kątem przejrzystości, przestrzegania procedur oceny i wyboru wniosków.

Reprezentanci organizacji członkowskich Grupy Zagranica oraz/lub pracownicy Biura Grupy Zagranica będą obecni na wszystkich posiedzeniach komisji grantowych. Przy obserwacji będą stosowane zasady unikania konfliktu interesów oraz zachowania tajemnicy obowiązujące członków Komisji.

Na podstawie zebranych informacji zostanie opracowany i upubliczniony raport zawierający analizę i podsumowanie przebiegu konkursu wraz z rekomendacjami oraz wskazaniem na najczęściej pojawiające się braki we wnioskach projektowych.

Zarząd Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Zarząd Grupy Zagranica

Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” finansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content