Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Warsztaty polsko-mołdawskie – swatka

Warsztaty polsko-mołdawskie – swatka

Fundacja Solidarności Międzynarodowej i Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii zapraszają przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych, zainteresowanych realizacją projektów w Mołdawii, do udziału w warsztatach polsko-mołdawskich.

Celem spotkania będzie nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i mołdawskimi organizacjami pozarządowymi. „Swatka” odbędzie się w Kiszyniowie, 17-19 lutego 2014 r.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej pokryje koszty przelotu, zakwaterowania i wyżywienia w Kiszyniowie.

Plan warsztatów:

Kolacja zapoznawcza
Prezentacja dotychczasowych polskich inicjatyw na terenie Mołdawii
Praca w grupach (2-3 osoby z Polski i Mołdawii) nad ideą projektu finansowanego w ramach dostępnych dotacji
Szkolenie: „Na czym polega dobre partnerstwo?”
Prezentacja efektów prac grupowych Dysponujemy środkami na pokrycie kosztów podróży i pobytu dla 10 osób.
Wizyta przedstawicieli polskich organizacji w siedzibach wybranych organizacji mołdawskich
Zgłoszenia (maksymalnie 1 osoba z jednej organizacji) należy przesłać do 30 stycznia br. na adres: zgloszenia@solidarityfund.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:
– Imię nazwisko, nazwę organizacji i profil działalności.
– Doświadczenie w realizacji projektów na terenie Mołdawii oraz krajów WNP (krótki opis)
– Informacje na temat obszarów tematycznych planowanych działań
– Informacje na temat profilu działalności potencjalnego partnera mołdawskiego
– Znajomość języków (angielski, rosyjski)

Informujemy, że dysponujemy środkami na pokrycie kosztów podróży dla 10 osób.

This workshop is funded by the American and Polish People through the U.S. Agency for International Development (USAID) and the Ministry of Foreign Affairs of Poland. The content of this seminar is the sole responsibility of the Information Center (Solidarity Fund PL) and do not necessarily reflect the point of view of USAID, the U.S. Government or the Government of the Republic of Poland.

Skip to content