Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Oświadczenie ukraińskich organizacji praw człowieka

Oświadczenie ukraińskich organizacji praw człowieka

 

Robocze tłumaczenie, tekst oryginalny: http://khpg.org/index.php?id=1389940507

 

Oświadczenie ukraińskich organizacji praw człowieka

Przegłosowana i przyjęta w nadzwyczajnym trybie w dn. 16 stycznia Ustawa Ukrainy nr 3879 oznacza, że Ukraina weszła w epokę reakcji i obskurantyzmu.

Ustawę tę przyjęto z naruszeniem obowiązujących procedur obejmujących przygotowanie, ekspercką ocenę i rozpatrzenie tekstu projektów ustaw przez organ ustawodawczy państwa. Ustawa brutalnie narusza podstawowe wolności sumienia, opinii, słowa, informacji, zgromadzeń, stowarzyszania się, poruszania się, prawo własności i prawo do prywatności, ignorując tym samym odpowiednie normy konstytucyjne i zapisy Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ, Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz artykuł 22 Konstytucji Ukrainy.

W szczególności trzeba zwrócić uwagę na to, że Ustawa dodaje do współczesnego prawniczego słownika nowy termin „agent zagraniczny”. Do tej kategorii zaliczają się obecnie wszystkie organizacje społeczne, „które otrzymują środki finansowe lub inne mienie ze źródeł „zagranicznych” (…), a także biorą udział, m.in. w interesach źródeł zagranicznych, w działalności politycznej na terenie Ukrainy”.

Zwykła lingwistyczna i prawna analiza ostatniego zdania odkrywa prawny sens terminu „agent zagraniczny” i daje podstawę sądzić, że od chwili obecnej każdej organizacji społecznej, która otrzymuje od zagranicznej fundacji, ambasady, organizacji czy osoby fizycznej wsparcie finansowe w formie grantu, nadaje się ten nowy dyskryminujący status. Ustawa nakłada na organizacje społeczne obowiązek zarejestrowania tego statusu i wprowadza sankcje za uchylanie się od rejestracji.

Stwierdzamy, że ustawa ta narusza najważniejszą zasadę konstytucyjnego porządku prawnego – zasadę praworządności, oraz narusza konstytucyjne prawa obywateli Ukrainy, a także osób bez ukraińskiego obywatelstwa, mieszkających na jej terytorium.

Termin „agent zagraniczny” niesie za sobą negatywne konotacje z piętnem określającym człowieka, który stanowi zagrożenie dla społeczeństwa, z tego powodu taką organizację noszącą takie piętno, czeka agresywny społeczny ostracyzm, banicja i zamknięcie.

Spójrzmy prawdzie w oczy – oznacza to, że koalicja rządząca wypowiedziała wojnę społeczeństwu obywatelskiemu.

W związku z powyższym, oświadczamy, że nie mamy zamiaru w tej, nie rozpoczętej przez nas, wojnie podpisywać aktu kapitulacji. Nigdy nie pozwolimy, by organy władzy zagnały nas do społecznego getta i wieszały nam na szyi tabliczkę z napisem „agent zagraniczny” – tak jak naziści piętnowali ludzi pochodzenia żydowskiego podczas drugiej wojny światowej za pomocą żółtej gwiazdy Dawida.

Oświadczamy, że w tej sytuacji pogodzenie się z przyjęciem statusu „agenta zagranicznego” byłoby z naszej strony obrazą dla pamięci naszych wielkich poprzedników – Ołeksy Tychego, Jurija Łytwyna, Wałerija Marczenki, Wasyla Stusa, Wiaczesława Czornowiła, którzy oddali życie w walce za prawa człowieka na Ukrainie.

Rozumiemy ukrytą motywację tych mętnych działań koalicji rządzącej – ogarnia ją paniczny strach w związku z obecnym masowym i zorganizowanym protestem społecznym i dlatego ma zamiar za wszelką cenę utrzymać swoje przywileje w systemie, wybudowanym w ciągu trzech lat neofeudalnej struktury władzy i podziału własności.

Te nierozsądne i krótkowzroczne działania ze strony koalicji rządzącej mają jeden cel – wygranie wyborów w 2015 roku. Właśnie dlatego już dzisiaj ta koalicja zmobilizowała do walki z Majdanem siły kryminalne i stawia pod swoimi flagami organizacje o ideologii morderców z czarnej sotni. Ci kłusownicy w ukraińskim środowisku wzięli dziś na cel organizacje społeczne, które bez żadnych wydatków ze środków budżetu państwowego stwarzają nowe miejsca pracy i odpowiadają za znaczną część produktu krajowego brutto.

Dlatego też społeczeństwo jest zmuszone do zastosowania nowych form pokojowego oporu.

Mykoła Kozyrew, prezes zarządu Ukraińskiego Helsińskiego Związku Praw Człowieka

Arkadij Buszczenko, dyrektor wykonawczy Ukraińskiego Helsińskiego Związku Praw Człowieka

Jewhen Zacharow, dyrektor Charkowskiej Grupy Praw Człowieka

Zachęcamy organizacje praw człowieka do podpisania się pod tym oświadczeniem.

Skip to content