Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” 2014 – wyniki oceny formalnej

Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” 2014 – wyniki oceny formalnej

W konkursie grantowym „Wsparcie Demokracji” – edycja 2014 wpłynęły 137 wnioski projektowe (11 wniosków dot. Tunezji i Tadżykistanu, 24 wnioski dot. Białorusi i 102 wnioski dot. krajów Partnerstwa Wschodniego [Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia i Ukraina], w tym kilka wniosków dotyczących częściowo także Białorusi) na łączną kwotę dofinansowania 22 532 298 zł.

Na podstawie paragrafu 17.3 Zasad Uczestnictwa w Konkursie Grantowym 2014 Zarząd Fundacji wyłączył z oceny merytorycznej 27 wniosków nie spełniających kryteriów formalnych wskazanych w punkcie 8 wyżej wymienionych Zasad.

Najczęstsze przyczyny odrzucenia wniosków:

– brak obowiązkowych linków do statutu, ostatniego bilansu i sprawozdania rocznego wnioskodawcy,

– przekroczona dopuszczalna wartość kosztów administracyjnych, brak wymaganego wkładu własnego,

– złożenie przez podmioty nieuprawnione do ubiegania się o dofinansowanie (w tym brak niezbędnego doświadczenia w przypadku dużych grantów),

– brak partnera z kraju, do którego adresowany jest konkurs.

Wszystkie organizacje zostały poinformowane o fakcie wyłączenia ich wniosku/-ów z oceny merytorycznej przed publikacją informacji na stronie www.

Lista wniosków wykluczonych z oceny merytorycznej

Decyzją Zarządu Fundacji do oceny merytorycznej zakwalifikowano 110 wniosków na łączną kwotę 18 748 157 zł.

Planowany termin ogłoszenia wyników konkursu: I połowa lutego 2014 r.

* Po zakończeniu konkursu wszystkie hiperłącza zostały automatycznie wyłączone.

Skip to content