Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Wyzwania polityki zagranicznej UE w 2014 r.

Wyzwania polityki zagranicznej UE w 2014 r.

Działający w Hiszpanii ośrodek analityczny FRIDE opublikował doroczne opracowanie poświęcone wyzwaniom polityki zagranicznej Unii Europejskiej w 2014 r. Autorzy omawiają sytuację w poszczególnych regionach „rozszerzonego sąsiedztwa” UE (Północnej Afryce, krajach Partnerstwa Wschodniego, na Bliskim Wschodzie) i zastanawiają się nad możliwymi scenariuszami na najbliższą przyszłość. Analizują także politykę Iranu, Rosji i Turcji wobec swojego sąsiedztwa (pokrywającego się w znacznym stopniu z sąsiedztwem UE) oraz działania, jakiw na „okołoeuropejskim” obszarze podejmują USA, Chiny i Indie.

Opracowanie (w języku angielskim) dostępne jest poprzez stronę: http://www.fride.org/homepage_english (zakładka „Crisis and EU foreign policy”).

Skip to content