Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Tadżykistan > Podsumowanie projektu „Z duchem czasu”

Podsumowanie projektu „Z duchem czasu”

Celem projektu „Z duchem czasu” była aktywizacja obywatelska i zbudowanie potencjału kobiet z obwodu chatlońskiego do angażowania się na rzecz swoich społeczności lokalnych.

W ramach projektu powstało 10 Klubów Kobiet we wsiach wilajetu chatlońskiego na południu Tadżykistanu. W działaniach Klubów uczestniczy ponad 100 kobiet. Adresatki projektu to najczęściej gospodynie domowe w wieku od 18 do 60 lat, w większości nieposiadające pracy poza domem. Wszystkie kobiety wzięły udział w warsztatach „Po co nam kluby kobiet? Pracujemy w grupie”, warsztatach z podstaw przedsiębiorczości w warunkach lokalnych oraz planowania pracy Klubu Kobiet.

Ponadto, 20 kobiet (po dwie z każdego klubu) wzięło udział w warsztatach liderskich, warsztatach dot. organizacji pracy klubu kobiet i konfliktologii. Każdy klub zrealizował jedną inicjatywę w 2013 roku. W ramach projektu odbyła się wymiana doświadczeń pomiędzy kobietami z Klubów z południa i północy Tadżykistanu.

W trakcie trwania projektu odbywała się bieżąca promocja działań, szczególnie inicjatyw realizowanych przez Kluby Kobiet w różnego typu mediach (języki materiałów promocyjnych: polski, tadżycki, angielski).

Z wizytą w Klubie Kobiet „Gulchini Muhtarama”, lipiec 2013 roku.

Każdy z Klubów Kobiet otrzymał cyfrowy aparat fotograficzny do dokumentowania swoich działań.

Wizyta w Klubie Kobiet Fajz w ramach wymiany doświadczeń z członkiniami Klubów Kobiet w wilajecie sogdyjskim.

Więcej zdjęć z projektu

Projekt został zrealizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Association of Scientific and Technical Intelligentsia of Tajikistan. 

Skip to content