Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Od mediacji szkolnej ku społeczeństwu obywatelskiemu w obwodzie ługańskim

Od mediacji szkolnej ku społeczeństwu obywatelskiemu w obwodzie ługańskim

W dniach 22-25 listopada 2013 w DMK w Gdańsku odbyło się seminarium podsumowujące projekt „Od mediacji szkolnej ku społeczeństwu obywatelskiemu” (www.mediatsjavshkole.com).
8-osobowy zespół organizatorów i trenerów z Polski i Ukrainy podsumował zrealizowane działania – treningi mediacji szkolnej i rówieśniczej w szkołach Obwodu Ługańskiego, które zostały przeprowadzone we wrześniu br. oraz konferencję w Żmierince (Ukraina). Ewaluator projektu Beata Jarzębowska zaprezentowała wyniki analizy danych w ramach obserwacji uczestniczącej na poszczególnych etapach działań, które zostaną zawarte w raporcie ewaluacyjnym Projektu.

zaprezentowany został projekt publikacji „Mediacja od A do Z. Podręcznik świadomego ucznia i obywatela”, który uczestnicy spotkania poddali pod dyskusję. Ustalono ostateczną wersję podręcznika przed wydrukiem. Wydana w 100 egz. zostanie rozdana dla szkół uczestniczących w projekcie (po 2 egz. dla każdej szkoły) oraz pozostałych zainteresowanych placówek szkolnych w obwodzie Ługańskim.
Eksperci projektu opracowali również wstępną koncepcję działań projektowych w 2014 roku. Będą one dotyczyć wspierania rozwoju mediacji szkolnej w Ukrainie.
Projekt edukacyjny Od mediacji szkolnej ku społeczeństwu obywatelskiemu jest kontynuacją długofalowych działań Domu Pojednania i Spotkań im. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku we współpracy z partnerem – Ługańską Obwodową Grupą Mediacji – na polu edukacji obywatelskiej w Ukrainie. Partnerem projektu jest Polskie Centrum Mediacji z oddziałem w Sopocie.
Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli szkół obwodu Ługańskiego w zakresie pokojowego rozwiązywania konfliktów rówieśniczych w szkole.

Sofija Useinova

Koordynatorka Projektu

Skip to content