Projekty w Gruzji

Szkoła Pogranicza

2013 – Gruzja, Ukraina

 

Fundacja Pogranicze

tytuł projektu: Szkoła Pogranicza / Borderland School

 

Projekt realizowany przez Fundację Pogranicze we współpracy z partnerami z krajów PW, w tym Democracy Through Culture Development Centre z Ukrainy oraz International Bureau for Caucasian Cultural Program (IBCCP) z Gruzji, to międzynarodowe przedsięwzięcie kształcące liderów działań integracyjnych w społecznościach wielokulturowych.

 

Uczestnikami projektu byli aktywiści społeczni, animatorzy działań kulturalnych , dziennikarze, artyści, nauczyciele oraz członkowie samorządów lokalnych z krajów Partnerstwa Wschodniego.

 

Projekt składał się z trzech głównych elementów: szkoły letniej w Krasnogrudzie (Polska), warsztatów lokalnych w każdym z krajów partnerskich oraz komponentu praktycznego – poprzez prezentację konkretnych narzędzi pracy edukacyjnej i społecznej uczestnicy projektu zostali zainspirowani do stworzenia własnych projektów, które zrealizują w swoich społecznościach lokalnych.

 

W rezultacie działań projektowych wykształcono 30 działaczy społecznych do prowadzenia niezależnej pracy kulturowej i społecznej w wielu dziedzinach aktywności obywatelskiej.  Powstała platforma wymiany informacji dla aktywistów uczestniczących w projekcie. Zainspirowanych zostało kilkanaście nowatorskich inicjatyw w dziedzinie dialogu międzykulturowego, edukacji prodemokratycznej, integracji społecznej oraz niezależnych mediów w społecznościach lokalnych w krajach beneficjentów, z których kilka zostanie zrealizowanych w drugim roku trwania projektu.

 

Projekt jest kontynuowany w 2014 r.

 

Read about project in English.

 

pogr1

pogr3

pogr2

 

pogr

Skip to content