Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Szkolenie w Kijowie dla trenerów Metody Indywidualnej Pracy z Dzieckiem i Rodziną zakończone

Szkolenie w Kijowie dla trenerów Metody Indywidualnej Pracy z Dzieckiem i Rodziną zakończone

W dniach 18 – 21 listopada w Kijowie miało miejsce drugie już szkolenie dla trenerów Metody Indywidualnych Planów Pracy z Dzieckiem i Rodziną prowadzone przez Uljanę Dołyniak i Elżbietę Strzemieczną. Tym samym zakończył się etap podstawowy szkolenia trenerskiego, etap zaawansowany już w przyszłym roku. W szkoleniu wzięło udział 20 osób z terenu niemal całej Ukrainy pracujących zarówno w organizacjach pozarządowych (takich jak Home for Homes, SOS Ukraina), jak i państwowych instytucjach wspierających dzieci i rodziny (w tym zarówno domów dziecka jak i ośrodków pomocy społecznej). Uczestnikami byli zarówno wychowawcy domów dziecka, dyrektorzy i pracownicy państwowych instytucji wspierających, doświadczeni trenerzy (w tym także trenerzy Programu PRIDE), jak i osoby, które nigdy wcześniej nie miały okazji przekazywać innym wiedzy podczas warsztatów. Tak zróżnicowana grupa dawała możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń i niezwykle efektywnej pracy, z której każdy mógł wyciągnąć dla siebie coś nowego i interesującego.

Zakończyło się także szkolenie inicjatorów reformy w obwodzie mikołajowskim. Szkolenie przygotowało osoby, których zadaniem będzie analiza zasobów i potrzeb instytucji opiekuńczych w obwodzie mikołajowskim oraz promocja reformy i działań projektu. Jednak uczestnicy podkreślali, ze dla nich, to szkolenie znaczyło dużo więcej – pomogło im inaczej patrzeć na dziecko i jego rodzinę, inaczej definiować cel pracy z dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej, rozpatrywać wszelkie działania pod kątem zaspokajania potrzeb dziecka. Dla wielu była to także możliwość rozwoju własnych kompetencji na różnych polach, od zawodowych po prywatne. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali świadectwa potwierdzające udział w tym 128 godzinnym szkoleniu. Mamy nadzieję, że entuzjazm tej grupy i zmiany jakie zaszły w samych uczestnikach zaowocują w kolejnym roku realizacji projektu, a tym samym dokonywania zmian w instytucjach opiekuńczych w obwodzie mikołajowskim.

http://www.towarzystwonaszdom.pl/?sub=9&contener=548

Elżbieta Prządka

Koordynatorka Projektu

Skip to content