Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Partnerstwo na Rzecz Rewitalizacji Rzeki Saksagań

Partnerstwo na Rzecz Rewitalizacji Rzeki Saksagań

W listopadzie na Ukrainie w Krzywym Rogu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację tegorocznych projektów współpracy polsko-ukraińskiej, w ramach którego przedstawiciele Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych odwiedzili park powstający nad rzeką Saksagań, kilka punktów ekomuzeum Krzywego Rogu. Odwiedziliśmy teren nad rzeką Saksagań w rejonie Sokołówki, gdzie powstaje park rekreacyjny dla mieszkańców Krzywego Rogu. Założenia parku i jego najważniejsze funkcje zostały wypracowane w ramach warsztatów realizowanych metodą Project for Public Spaces, które odbyły się w lipcu br. Następnie wyniki warsztatów były konsultowane z mieszkańcami Krzywego Rogu (zebrano ponad 300 ankiet), co stało się podstawą do stworzenia społecznego projektu zagospodarowania tego obszaru. Władze dzielnicy wydały już zezwolenie na rozpoczęcie prac i obecnie nad rzeką powstają ławki, miejsca do grillowania, ścieżki, miejsca do zabawy z dziećmi oraz dla osób z psami. Cały projekt zostanie zrealizowany do końca listopada. Następnego dnia miało miejsce walne zgromadzenie Partnerstwa na Rzecz Rewitalizacji Rzeki Saksagań, podczas którego wspólnie ze wszystkimi lokalnymi partnerami podsumowano tegoroczne działania Partnerstwa – realizację parku nad rzeką oraz ekomuzeum, odbyła się ewaluacja (dyskusja o najważniejszych sukcesach i porażkach, po której wszyscy obecni wypełnili stworzoną wspólnie ankietę ewaluacyjną), a także rozpoczęto rozmowę o planach działania na przyszły rok – zaprezentowane zostały pierwsze pomysły, które będą dalej dopracowywane w formie pisemnej.

Ostatniego dnia odbyła się wizyta w kilku punktach Ekomuzeum „Oberig” w Krzywym Rogu. Odwiedziliśmy m.in. dawne ujęcie wody pitnej (zwane po ukraińsku „wodokaczka”) znajdujące się w rejonie Gdancivka (najstarsza część miasta), gdzie została uroczyście wkopana tablica z informacjami o tym miejscu, jego historii i znaczeniu dla mieszkańców. Zajrzeliśmy także do innego punktu ekomuzealnego – lokalnego sklepu z rękodziełem, gdzie sprzedawane są wyrabiane ręcznie z włóczki i tkanin zabawki i ozdoby, a także odbywają się warsztaty rękodzielnicze. 11 listopada dnia świętowaliśmy wspólnie polskie święto narodowe oraz uczciliśmy dwuletnią już polsko-ukraińską współpracę, która w tym roku odbywa się w ramach projektów „Przemysłowe dziedzictwo Krzywego Rogu i rzeka Saksagań – współpraca – dialog – demokracja” (współfinansowany ze środków MSZ w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2013”) oraz „Współpraca na rzecz ochrony dziedzictwa i aktywizacji mieszkańców Krzywego Rogu” (program „RITA – Przemiany w Regionie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności).

http://www.mila.org.pl/pl/aktualnosci/wspopraca-z-krzywym-rogiem-ukraina/236-w-krzywym-rogu-na-ukrainie-powstaje-park-nadrzeczny-i-ekomuzeum

Anna Jarzębska

Koordynatorka Projektu

Skip to content