Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Nowelizacja ustawy o współpracy rozwojowej wchodzi w życie

Nowelizacja ustawy o współpracy rozwojowej wchodzi w życie

Z dniem 20 listopada 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o współpracy rozwojowej, która wprowadza do treści ustawy nową nazwę Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

Art. 10 ust. 3 Ustawy otrzymuje brzmienie:

Ze względu na szczególne warunki polityczne w państwie, na rzecz którego ma być realizowane zadanie z zakresu współpracy rozwojowej, minister właściwy do spraw zagranicznych może zlecić realizację tego zadania Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Na realizację zadania Fundacja otrzymuje dotację celową z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zagranicznych. Fundacja nie może realizować zadań z zakresu współpracy rozwojowej na podstawie ust. 1 lub 2.

 

Więcej: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=792709556860C38EC1257C1A003F5FAB

jednolity tekst w dziale Pliki

Skip to content