Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Fundacja poszukuje asystenta programowego

Fundacja poszukuje asystenta programowego

Fundacja Solidarności Międzynarodowej poszukuje asystenta programowego.

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

– obsługa otwartego konkursu grantowego: udzielanie konsultacji beneficjentom dotyczących udziału w programach grantowych, przygotowywanie oraz prowadzenie prezentacji i szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów programu, kontrola dokumentów merytorycznych i finansowych, przygotowywanie materiałów informacyjnych, ogłoszeń i aktualnośna stronę internetową, negocjacje i sporządzanie umów dla grantobiorców, obsługa komisji grantowych, pomoc przy sporządzaniu sprawozdań merytorycznych programów;

– wsparcie w realizacji programów własnych Fundacji;

– bieżąca obsługa baz danych związanych z realizacją programów;

– opieka i monitoring wybranych projektów finansowanych przez Fundację;

– współpraca z partnerami;

– wsparcie w zakresie ewaluacji programów prowadzonych przez Fundację.

 Oczekujemy:

wykształcenia wyższego magisterskiego;
doświadczenia w administrowaniu programami grantowymi;
dobrej znajomości obsługi aplikacji biurowych, szczególnie pakietu MS Office;
wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych w mowie i piśmie, w tym znajomości języka angielskiego (znajomość języka rosyjskiego lub innego oficjalnego języka z regionu Partnerstwa Wschodniego będzie dodatkowym atutem);
umiejętności organizacji i pracy w zespole;
sprawności w działaniu;
umiejętności analitycznych oraz doświadczenia w przygotowywaniu zestawień, raportów i harmonogramów;
doświadczenia w zakresie ewaluacji programów.
Oferujemy:

możliwość rozwoju zawodowego w rozbudowującej się instytucji realizującej istotne cele społeczne;
praca w kreatywnym i dynamicznym zespole;
atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 2 grudnia 2013 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@solidarityfund.pl

CV w języku polskim
Listu motywacyjnego

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z dnia 21 sierpnia 1997r.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Skip to content