Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Program grantowy RITA „Przemiany w Regionie”: nowa ścieżka dotacyjna

Program grantowy RITA „Przemiany w Regionie”: nowa ścieżka dotacyjna

Organizacje pozarządowe, które składają wnioski do projektów innych donorów, mogą ubiegać się o dofinansowanie w Programie „Przemiany w Regionie” – RITA . Środki z programu RITA mogą być „wkładem własnym” organizacji do większego projektu.

W ramach Programu „Przemiany w Regionie” – RITA działa nowa ścieżka dotacyjna. Istnieje możliwość dofinansowania projektów, które na realizację zasadniczej części planowanych działań otrzymały dotację lub oczekują na decyzję o jej przyznaniu. Dotacje z Programu RITA mogą być „wkładem własnym” organizacji do większego projektu, finansowanego ze źródeł publicznych, prywatnych, polskich lub zagranicznych. Projekty muszą być zbieżne pod względem obszaru geograficznego i tematycznego z celami i zakresem działania Programu RITA.

Współfinansowanie z Programu RITA może dotyczyć tylko działań i wydatków zaplanowanych w projekcie w kształcie złożonym do podstawowego źródła finansowania. Nie można proponować dodatkowych działań i kosztów.

Nabór projektów do ścieżki dofinansowania ma charakter ciągły, a odpowiedź dot. dofinansowania udzielana jest w ciągu 6 tygodni od momentu rejestracji kompletnego wniosku.

Daty rozpoczęcia i zakończenia współfinansowania z Programu RITA powinny być tożsame z czasem trwania projektu finansowanego z podstawowego źródła finansowania. Maksymalne dofinansowanie to 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Dotacja z podstawowego źródła powinna stanowić minimum 70% całego budżetu projektu.

Więcej informacji na stronie

RITA logo

Skip to content