Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Europa z widokiem na przyszłość

Europa z widokiem na przyszłość

 

 

 

 

 

 

Europejskie Centrum Solidarności zaprasza na konferencję „Europa z widokiem na przyszłość”, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 7–8 listopada 2013 roku.

European Solidarity Centre cordially invites to the conference „Europe with a view to the future”, which will be held in Gdansk on November 7–8, 2013.

Czy Partnerstwo Wschodnie zbliży wschodnich sąsiadów z UE, czy jest może tylko europejską wymówką? Ile jest idealizmu, a ile realizmu w unijnych politykach sąsiedztwa na Wschodzie i Południu? – to pytania, które warto zadać w przeddzień III Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Próbę odpowiedzi na nie podejmą uczestnicy II międzynarodowej konferencji „Europa z widokiem na przyszłość”, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 7–8 listopada. Zapraszamy do rejestracji na konferencję poprzez formularz znajdujący się na dole strony.

Will Eastern Partnership bring Eastern neighbours together with the UE or is it just an European excuse? How much of idealism and how much of realism can we find in the EU Neighbourhood Policy in the South and in the East? – these are the questions worth asking on the eve of the III Eastern Partnership Summit in Vilnus. The participants of the II International Conference „Europe with a view to the future” will try to answer them. The conference will take place in Gdansk on November 7–8. We invite you to register via the document at the bottom of the page.

Konferencja „Europa z widokiem na przyszłość” odbywa się na kilka dni przed III Szczytem Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, na którym planowane jest podpisanie umowy stowarzyszeniowej między UE a Ukrainą, a także parafowanie takich porozumień z Gruzją i Mołdawią. To pierwszy instytucjonalny krok zbliżający trzy państwa Partnerstwa Wschodniego z Unią Europejską. Konferencja w Gdańsku jest okazją do podsumowania i oceny efektywności projektu Partnerstwa Wschodniego i porównania go z polityką sąsiedztwa prowadzoną wobec Południa.

The Conference „Europe with a view to the future” will take place few days before the III Eastern Partnership Summit in Vilnus, where the Association Agreement is planned to be signed with Ukraine and to be initialed with Georgia and Moldova. This is a first institutional step bringing three Eastern Partnership countries together with the EU. The conference in Gdansk is an opportunity to summarize and rate the efficiency of the Eastern Partnership project and to compare it with the Neighbourhood Policy towards South.

Więcej informacji: http://www.ecs.gda.pl/Europa_z_widokiem_na_przyszlosc

Skip to content