Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Zaproszenie dla ekspertów do udziału w komisjach grantowych programu „Wsparcie Demokracji 2014”

Zaproszenie dla ekspertów do udziału w komisjach grantowych programu „Wsparcie Demokracji 2014”

W związku z realizacją programu „Wsparcie Demokracji” Fundacja Solidarności Międzynarodowej poszukuje ekspertów do oceny wniosków projektowych.

Wramach programu realizowane są projekty polskich organizacji pozarządowych  we współpracy z partnerami lokalnymi na rzecz wspierania prodemokratycznych przemian w społeczeństwach, które ze względu na system polityczny nie mają możliwości współdecydowania o własnym losie, w tym w krajach, gdzie system polityczny posiada jedynie pewne elementy powszechnie uznane za demokratyczne oraz krajach w okresie transformacji systemowej.

Eksperci będą oceniać wnioski dotyczące działań adresowanych do Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mjanmy/Birmy, Mołdawii, Tadżykistanu, Tunezji, Ukrainy, które dotyczą następujących priorytetów tematycznych:

I. Wolności obywatelskie w państwie prawa

• wzmacnianie praworządności, wsparcie inicjatyw obywatelskich, współpraca instytucji państwowych i obywatelskich we wdrażaniu dobrych praktyk funkcjonowania instytucji publicznych;

• poszerzenie dostępu obywateli do rzetelnej i obiektywnej informacji, dzięki rozwojowi niezależnych mediów, zwłaszcza elektronicznych;

• wsparcie dla osób/organizacji represjonowanych politycznie, wsparcie działalności monitoringowej i rzeczniczej organizacji broniących praw człowieka;

• uczciwe wybory, działania zwiększające przejrzystość procedur i praktyki wyborczej.

II. Wsparcie młodych liderów transformacji i demokracji

• zwiększenie udziału młodzieży w transformacji systemowej, kształtowanie instytucji demokratycznych, kultury demokratycznej i postaw obywatelskich wśród młodzieży, edukacja obywatelska;

• wsparcie liderów transformacji systemowej.

III. Wzmacnianie potencjału wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego

• wzmacnianie samorządności i demokracji lokalnej, dobrego zarządzania w administracji lokalnej, mechanizmów dialogu społecznego i konsultacji społecznych;

• wsparcie działań organizacji pozarządowych, pracujących na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, think-tanków, niezależnych związków zawodowych, niezależnych mediów, zwłaszcza obywatelskich.

Ocena wniosków i posiedzenia Komisji Grantowych planowane są na styczeń 2014 roku. Prócz wynagrodzenia przewidujemy możliwość zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia Komisji.

Zgłoszenia należy przesyłać do 16 grudnia 2013 r. poprzez formularz na stronie: formularze2014.solidarityfund.pl. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.

„Wsparcie Demokracji” jest programem Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansowanym w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content