Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Plan współpracy rozwojowej w 2014 r. ogłoszony

Plan współpracy rozwojowej w 2014 r. ogłoszony

Minister Spraw Zagranicznych zaakceptował Plan współpracy rozwojowej w 2014 r.

Szczególnej uwadze polecamy opis działań realizowanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej przedstawiony w pkt. 1.1. Demokracja i prawa człowieka.

Działania realizowane za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej, zwanej dalej Fundacją

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o współpracy rozwojowej, minister spraw zagranicznych może zlecić Fundacji realizację zadań w krajach, gdzie panują szczególne warunki polityczne.

Fundacji zostanie powierzona realizacja przedsięwzięć wspierających procesy demokratyzacyjne ze szczególnym uwzględnieniem budowania kompetencji demokratycznych młodych środowisk opiniotwórczych, wspierania liderów transformacji systemowej i działalności organizacji obywatelskich. Głównymi obszarami działań będą kraje PW (ze szczególnym uwzględnieniem Białorusi) oraz wybrane kraje spełniające zapis w art. 10 ust. 3 ustawy o współpracy rozwojowej.

Wiodącym przedsięwzięciem Fundacji będzie program „Wsparcie Demokracji 2014”, w ramach którego przeprowadzi m.in. konkurs grantowy na projekty demokratyzacyjne nieobjęte priorytetami konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2014”. Realizowaćje będą polskie organizacje pozarządowe we współpracy z partnerami lokalnymi, głównie w krajach Partnerstwa Wschodniego (PW)*.

priorytety WD 2014

Ponadto, za pośrednictwem Fundacji sfinansowana zostanie działalność Centrum Informacyjnego dla władz lokalnych w Mołdawii.** Fundacja zrealizuje także projekt polsko-duński dla białoruskich dziennikarzy.

* Z konkursu Fundacji Solidarności Międzynarodowej wyłączona jest Armenia.
** Centrum, z siedzibą w Agencji Rozwoju Regionalnego w miejscowości Ialoveni, zostało utworzone na mocy Memorandum of Understanding pomiędzy MSZ RP a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Republiki Mołdawii. Centrum prowadzi działalność szkoleniowo-informacyjną na temat możliwości korzystania przez władze lokalne i samorządy z zagranicznych ikrajowych funduszy na projekty modernizacyjne.

Więcej: http://www.polskapomoc.gov.pl/Plan,2014,zaakceptowany,1889.html

polska-pomoclogo

Skip to content