Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Tunezja > Dzielimy się polskim doświadczeniem sprawiedliwości okresu transformacji z Tunezją

Dzielimy się polskim doświadczeniem sprawiedliwości okresu transformacji z Tunezją

Polskim doświadczeniem na temat roli archiwów państwowych, innych instytucji publicznych oraz organizacji obywatelskich w ustalaniu faktów oraz sposobu rozliczeń z przeszłością w ramach projektu „Sprawiedliwość okresu transformacji” polscy eksperci będą się dzielić z Tunezyjczykami podczas warsztatów organizowanych w najbliższych dniach w Tunisie. Warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów rozpoczynają się 27 września, warsztaty dla przedstawicieli tunezyjskiej administracji publicznej – 1 października.

Dla Tunezji temat sprawiedliwości okresu transformacji pozostaje nadal jednym z priorytetowych, strona tunezyjska uważa, że doświadczenie Polski w tym zakresie jest ważne i może wspomóc proces przyjmowania właściwych rozwiązań w tym zakresie w Tunezji.

Celem projektu realizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Naczelną Radą Adwokacką jest przekazanie stronie tunezyjskiej kompleksowych doświadczeń związanych ze sprawiedliwością okresu przełomu, w tym także trudności i wyzwań, jakich Polska doświadczyła. Tunezyjskim partnerem projektu jest organizacja Labo’Democratique.

Eksperci biorący udział w warsztatach zostali wyłonieni na spotkaniu wszystkich organizacji przygotowujących projekt. Są nimi: pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, Agnieszka Rudzińska, wiceprezes, Krzysztof Persak, dyrektor Biura Prezesa IPN, Rafał Leśkiewicz, dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN, Łukasz Michalski, wicedyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN, Jacek Wygoda, prokurator IPN, dwóch ekspertów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: prof. Ireneusz Kamiński i dr Bogumił Zygmont, Paweł Osik z Naczelnej Rady Adwokackiej oraz dr Adam Leszczyński, dziennikarz Gazety Wyborczej oraz pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Eksperci podczas warsztatów pracować będą z przedstawicielami tunezyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Praw Człowieka i Sprawiedliwości Przejściowej, Kancelarii Prezydenta, Archiwów Narodowych, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką praw człowieka, wprowadzaniem procesów sprawiedliwości okresu transformacji w sposób pokojowy, z których większość brała udział w pracach nad przygotowaniem tunezyjskiego projektu ustawy o sprawiedliwości okresu przejściowego, a także dziennikarzami mediów drukowanych, radia i telewizji. Strona tunezyjska zdecyduje, z których polskich doświadczeń w zakresie rozliczeń z przeszłością skorzysta. Zadaniem warsztatów jest ich przedstawienie w sposób jak najbardziej obiektywny i wszechstronny.

Skip to content