Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ważne konsultacje MPiPS !!!

Ważne konsultacje MPiPS !!!

Trwają konsultacje Konsultacje projektu rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Kształt rozporzdzenia ma zasadniczy wpływ na procedurę zlecania zadań publicznych, formularzy wnioskowych, sprawozdań. Zachęcamy do uważnego przeczytania projektu i zgłoszenia uwag na platformie mamzdanie.org (tam również tekst projektu).

Skip to content