Projekty w Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Ukrainie > Przemysłowe dziedzictwo Krzywego Rogu i rzeka Saksahań

Przemysłowe dziedzictwo Krzywego Rogu i rzeka Saksahań

   2013 – Ukraina 

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

 

tytuł projektu: Przemysłowe dziedzictwo Krzywego Rogu i rzeka Saksahań – współpraca – dialog – demokracja / Industrial heritage of Kryvyi Rih and Saksahan river – cooperation, dialogue, democracy

 

Projekt był wdrażany przez Fundację MILA we współpracy z ukraińską organizacją Kryworyske Miske Prawozachysne Towarystwo oraz Głównym Instytutem Górnictwa. Celem projektu było wsparcie rozwoju demokracji lokalnej, w tym w szczególności wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych jako partnera dialogu społecznego z władzami lokalnymi, poprzez integrację i rozwój partnerstwa oraz zaangażowanie mieszkańców Krzywego Rogu do współdecydowania o lokalnych sprawach.

 

Bezpośrednich adresatów i uczestników projektu stanowiły lokalne organizacje pozarządowe z Krzywego Rogu, najbardziej aktywne organizacje lokalne zawiązanego w 2012 r. partnerstwa na rzecz rewitalizacji rzeki Saksahań oraz władze miasta.

 

W ramach projektu odbyły się warsztaty, spotkania partnerów, wizyty terenowe, wizyta studyjna w Polsce oraz szerokie konsultacje projektów zagospodarowania brzegów rzeki Saksagań i miejskiego parku z mieszkańcami Krzywego Rogu. Zostały również wykonane pierwsze konstrukcje w przestrzeni publicznej m.in. drobne elementy architektoniczne i tablice informacyjne.

 

Dzięki projektowi powstało zintegrowane i sprawnie działające partnerstwo kilkunastu organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, przedsiębiorstw i indywidualnych mieszkańców, będące poważnym partnerem władz Krzywego Rogu do dialogu o lokalnych problemach i sposobach ich rozwiązania. Zrealizowano w praktyce trzy procesy decyzyjne z udziałem władz i mieszkańców miasta: w zakresie rewitalizacji i zagospodarowania przestrzeni publicznych nad rzeką Saksagań, urządzenia miejskiego parku oraz identyfikacji, ochrony i oznakowania cennych obiektów stanowiących dziedzictwo przemysłowe Krzywego Rogu.

 

Read about project in English.

 

mila2

 mila1

 

mila

 

 

Skip to content