Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Mediacja szkolna a społeczeństwo obywatelskie: projekt dla obwodu Ługańska

Mediacja szkolna a społeczeństwo obywatelskie: projekt dla obwodu Ługańska

 

 

 

 

 

W dniach 4-7 sierpnia w Domu Maksymiliana Kolbego w Gdańsku odbyło się robocze spotkanie organizatorów i trenerów projektu „Od mediacji szkolnej ku społeczeństwu obywatelskiemu. Projekt współpracy Polsko-Ukraińskiej 2013”. DMK realizuje tę inicjatywę we współpracy z Polskim Centrum Mediacji (oddział w Sopocie) i Grupą Mediacji Obwodu Ługańskiego. Podczas seminarium eksperci – m.in. doświadczeni mediatorzy i pedagodzy z Polski i Ukrainy wspólnie opracowali szczegółowy program treningów (warsztatów) z zakresu mediacji szkolnej i pokojowego rozwiązywania konfliktów, które zostaną przeprowadzone w drugiej połowie września br. w 8 szkołach średnich Obwodu Ługańskiego.

Pracy koncepcyjnej i metodycznej polsko-ukraińskiego zespołu trenerów mediatorów towarzyszyły spotkania w pomorskich szkołach i stowarzyszeniach, na co dzień zajmujących się lub mających do czynienia ze zjawiskiem mediacji. Prezes sopockiego oddziału PCM pani Katarzyna Stryjek zaprezentowała działalność kierowanej przez nią instytucji oraz, specjalnie z myślą o ukraińskich partnerach, przybliżyła historię rozwoju mediacji szkolnej w Polsce od jej narodzin do obecnych czasów. Kolejnym elementem polskiego doświadczenia, z którym zapoznawali się goście podczas krótkiego pobytu w stolicy województwa pomorskiego, było spotkanie z panią Iwoną Klein, dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr33 w Gdańsku. Odwiedzając siedzibę DMK, ukraińscy uczestnicy dowiedzieli się o doświadczeniu współpracy jej placówki z PCM i mediatorami szkolnymi. Niestety nadal mediacja jako metoda pokojowego rozwiązywania sporów wciąż jest niedoceniana w wielu polskich szkołach, podczas gdy jej efektywność przy umiejętnym zastosowaniu nie budzi wątpliwości.

Z kolei prezes Ługańskiej Obwodowej Grupy Mediacji pani Galina Tiszczenko, powołując się na polskie doświadczenia mediacji szkolnej, zwróciła się z propozycją przygotowania wspólnego listu polskich i ukraińskich stowarzyszeń oraz ekspertów ds. mediacji do właściwego ministra na Ukrainie z prośbą o wprowadzenie odpowiednich regulacji, które umożliwiłyby rozwój mediacji szkolnej w jej kraju. Polscy partnerzy zadeklarowali wsparcie dla tej inicjatywy.

 

Końcowym elementem spotkania w Gdańsku było stworzenie koncepcji i planu „Podręcznika świadomego ucznia i obywatela”, w którym zostaną zawarte materiały wspomagające pracę szkolnych mediatorów po zakończeniu projektu.

Ostatniego dnia seminarium koordynator projektu Sofiia Useinova zaprezentowała efekty dwudniowej intensywnej pracy polsko-ukraińskiego zespołu ekspertów. Zostały przedstawione m.in. dopracowany i przetłumaczony na język ukraiński szczegółowy program warsztatów, strona internetowa projektu (http://mediatsjavshkole.com/) oraz zbiór materiałów metodycznych i pomocniczych, z których uczestnicy będą korzystać podczas treningów na Ukrainie.

Sofija Useinova

Koordynatorka projektu

Skip to content