Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mjanma/Birma > Lokalne Komitety Obywatelskie w Mjanmie czyli obywatelskie organizacje etniczne uczą o wolnych wyborach.

Lokalne Komitety Obywatelskie w Mjanmie czyli obywatelskie organizacje etniczne uczą o wolnych wyborach.

Sześć lokalnych Komitetów Obywatelskich zostało utworzonych po majowych „Warsztatach Edukacji Wyborczej i szkoleniach dla trenerów” przeprowadzonych w Taunggyi, stolicy regionu Szan, przez Fundację Inna Przestrzeń (FIP). Obecnie, po powrocie do swoich społeczności Komitety zrzeszające przedstawicieli mniejszości etnicznych (Pa-O, Szan, Danu, Intha ,Kayan, Kayo, Thaung Yoo) prowadzą warsztaty dotyczące podstawowych zasad demokracji, wolnych wyborów i systemów parlamentarnych. Początkowo za cel postawiono sobie przeprowadzenie przynajmniej po dwa spotkania w regionach, jednak zainteresowanie społeczne jest tak duże, że aktywiści już planują rozszerzyć swoje działania na kompleksowy, wielomiesięczny projekt podnoszenia świadomości na temat wolnych wyborów w Mjanmie, które zaplanowane są na 2015 rok.

Czym są wolne wybory? Jakie płyną z nich korzyści? Jakie są zasady postępowania dobrego obywatela? – to tematy, które wzbudzały największe zainteresowanie. Wśród uczestników, dużą popularnością cieszą się także „Podręczniki Wyborcy” stworzone przez trenerów w maju podczas szkoleń prowadzonych przez FIP. Spotkania stanowiły też wstęp do debaty nad możliwościami stworzenia takiego systemu wyborczego w Birmie, który uwzględniałby sytuacje i interesy mniejszości etnicznych w tym kraju.

Zdjęcia przedstawiają pochodzących z mniejszości Intha trenerów organizacji Justice Movement for Community, których Komitet, jako jeden z pierwszych, przeprowadził w regionie jeziora Inlay warsztaty wyborcze przy użyciu aktywnych metod nauczania.

fot. trenerzy organizacji Justice Movement for Community, Tim Hlaing Win i Si Thu Aung 

Projekt jest finansowany ze środków Wsparcie Demokracji 2013.

Skip to content