Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Nabór na obserwatorów wyborów w Gruzji

Nabór na obserwatorów wyborów w Gruzji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór na obserwatorów wyborów prezydenckich w Gruzji 27 października w ramach polskiej kwoty w misji obserwacyjnej OBWE.

Poszukujemy:

– trojga obserwatorów długoterminowych wyborów prezydenckich w Gruzji,

– 10 obserwatorów krótkoterminowych wyborów prezydenckich w Gruzji

Obserwatorzy krótkoterminowi spędzą ok. tygodnia w kraju obserwacji (wyjazd ok. trzy, cztery dni przed wyborami, powrót ok. dwa dni po), obserwatorzy długoterminowi będą przebywać na miejscu przez ok. cztery tygodnie i być do dnia wyborów.

Wymagania:

– obywatelstwo polskie,

– obowiązkowa znajomość jęz. angielskiego oraz gruzińskiego/rosyjskiego (preferowana znajomość gruzińskiego lub obu) ,

– znajomość realiów regionu i sytuacji politycznej w kraju obserwacji.

Przy wyborze kandydatów preferowane będą osoby posiadający doświadczenie w ramach obserwacji wyborów w ramach misji OBWE lub innych.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej pokrywa koszty dojazdu obserwatorów na miejsce, diet (wg obowiązującego aktualnie rozporządzenia o wysokości diet Ministra Pracy i Opieki Społecznej) i transportu lokalnego wg standardów OBWE. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie dla obserwatorów.

Aplikacje o udział w obserwacji można składać drogą elektroniczną na stronie: https://formularze2013.solidarityfund.pl do 25 sierpnia 2013 r. Prosimy o nieprzysyłanie aplikacji pocztą. Rejestracja zgłoszeń odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Pytania dotyczące procesu rekrutacji prosimy kierować na adres obserwacje@solidarityfund.pl

Uprzejmie prosimy o kierowanie pytań ws. obserwacji wyłącznie drogą mailową!

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur!

Skip to content