Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Szkolenie dotyczące wspólnot mieszkaniowych w Gruzji

Szkolenie dotyczące wspólnot mieszkaniowych w Gruzji

W dniach 9 – 11 lipca 2013 Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej (PAUCI), wraz ze Stowarzyszeniem Młodych Ekonomistów Gruzji (AYEG) i Europejskim Instytutem Nieruchomości przeprowadziły szkolenie „Zwiększenie profesjonalizmu w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi” w Kutaisi.

Celem szkolenia było przekazanie polskich doświadczeń związanych z funkcjowaniem wspólnot mieszkaniowych przedstawicielom gruzińskich wspólnot, oraz ich partnerom po stronie administracji. Podczas warsztatów dyskutowano możliwość wprowadzenia do gruzińskich wspólnot najlepszych przykładów rozwiązań prawnych i organizacyjnych stosowanych w innych krajach.

Szkolenie realizowane było w formie teoretyczno-wykładowej oraz interakcyjnej, bogatej w dyskusje i pracę z uczestnikami w podgrupach. Drugiego dnia szkolenia uczestnicy zostali podzieloni na dwie mniejsze podgrupy odpowiadające na szczegółowe zaineteresowania kursantów. W jednej grupie przeważali przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych w drugiej przedstawiciele urzędu miasta. Szefowie wspólnot mieszkaniowych skupiali się na opracowaniu planów rozwoju nieruchomości i zarządzania gospodarczego, a przedstawiciele urzędu miasta zajmowali się wypracowaniem lokalnych inicjatyw jako szans rozwoju miasta oraz dyskutowali problemy rewitalizacji miast oraz współczesnego podejścia do procesu urbanizacji.

W ostatnim dniu szkolenia uczestnicy zostali zaangażowani w grę edukacyjną, w której symulowali działanie zespołów roboczych, analizując style przywództwa i role poszczególnych członków grupy. Pełniejsze zrozumienie tych zjawisk oraz udoskonalenie komunikacji interpersonalnej powinno pozytywnie wpłynąć na polepszenie współpracy między wspólnotami oraz przedstawicielami gminy.

fot. Jan Piekło, Zajęcia w podgrupach.

Skip to content