Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Niezależność sądownictwa – wizyta młodych prawników i dziennikarzy ukraińskich w Polsce

Niezależność sądownictwa – wizyta młodych prawników i dziennikarzy ukraińskich w Polsce

Dwudziestu młodych ukraińskich prawników i dziennikarzy specjalizujących się w tematyce prawnej gościło przez tydzień w Polsce, aby zapoznać się z polskimi rozwiązaniami ustrojowymi i praktyką stosowania zasady niezależności sędziowskiej. Ukraińscy uczestnicy zostali wybrani w drodze otwartego konkursu skierowanego do środowisk prawniczych i dziennikarskich Odessy, Symferopola, Doniecka, Charkowa, Kijowa i Lwowa. Na temat miejsca sądów w systemie trójpodziału władzy w Polsce oraz swoich doświadczeń w tym zakresie mówili cieszący się wysokim autorytetem sędziowie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, sądów rejonowych.

Młodzi uczestnicy wizyty studyjnej mieli też okazję rozmawiać ze specjalistami Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, kierownictwem Krajowej Rady Komorniczej, redakcją Dziennika Gazeta Prawna oraz sędziami ze Stowarzyszenia Sędziów „Iustitia”.

Wizyta studyjna była jednym z etapów projektu „Wzmacnianie kontrolnej roli władzy sądowniczej w systemie równowagi organów władzy na Ukrainie”. Projekt realizowany przez Fundację PAUCI promuje etyczne postawy w sądownictwie oraz podnosi świadomość młodych ukraińskich prawników i dziennikarzy na temat wagi niezależności sądownictwa w systemie trójpodziału władzy na Ukrainie.

Adam Sauer

Koordynator Projektu

Skip to content