Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Grupa Zagranica o konkursie „Wsparcie Demokracji 2013”

Grupa Zagranica o konkursie „Wsparcie Demokracji 2013”

Tegoroczny konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” był monitorowany przez Grupę Zagranica pod kątem przejrzystości oraz przestrzegania procedur oceny i wyboru wniosków.

Obserwatorami posiedzeń komisji grantowej byli reprezentanci organizacji członkowskich Grupy Zagranica oraz pracownicy Biura Grupy Zagranica. Przy obserwacji stosowano zasady unikania konfliktu interesów oraz zachowania tajemnicy obowiązujące członków Komisji.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, który podsumowuje obserwację przebiegu konkursu, a także zawiera wnioski i rekomendacje.

Dziękujemy Grupie Zagranica za współpracę.

Zarząd Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” finansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

 

Skip to content