Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Ukraińscy konsultanci Centrów Informacji publicznej z wizytą w województwie lubelskim

Ukraińscy konsultanci Centrów Informacji publicznej z wizytą w województwie lubelskim

25-osobowa grupa przyszłych ukraińskich konsultantów Centrów Informacji publicznej, główny ukraiński konsultant ds. e-usług oraz przedstawicieli organizacji-partnerów projektu była w początkach lipca z wizytą studyjną w województwie lubelskim. Wizyta miała miejsce w ramach projektu realizowanego przez Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Centrum Współpracy Polska-Wschód oraz Europejskiego Dialogu na Ukrainie.

Wizyta studyjna miała miejsce po zorganizowaniu cyklu doradztw i szkoleń dla ponad 300 przedstawicieli lokalnych bibliotek, organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz instytucji powstających w obwodzie lwowskim dwudziestu Centrów Informacji Publicznej. Do Polski przyjechali najbardziej aktywni uczestnicy szkoleń.

Uczestnicy odwiedzili Lubelski Ośrodek Samopomocy, Urząd Miasta Lublin, Biuro Obsługi Mieszkańców, Biuro Obsługi Kancelaryjnej oraz Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej. Za najciekawsze uznano zagadnienia dot. mechanizmów współpracy obywateli, organizacji i administracji, modelu sześciu zasad dobrego rządzenia oraz prezentacja najlepszych polskich doświadczeń w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentami i obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Lublin. Przedstawiciele obwodu lwowskiego zobaczyli funkcjonowanie jednego z Biur Obsługi Mieszkańców w Lublinie, ułatwienia dla mieszkańców z ograniczoną sprawnością lub przyszłych matek oraz rodzin z małymi dziećmi, proces obsługi i kierowania elektroniczną kolejką w Biurze oraz wiele innych ciekawych rozwiązań.

Dla głównego ukraińskiego konsultanta ds. e-usług zostały zorganizowane doradztwa praktyczne w zakresie możliwości tworzenia e-usług, zarządzania siecią w ramach systemu Mdok, zabezpieczenia siecią, podpisów elektronicznych i całego procesu koordynacji e-urzędu.

Wizyta obejmowała również spotkania w urzędach gminy, miasta oraz powiatu w celu porównania różnych rozwiązań i możliwości, które są niezbędne w procesie tworzenia Centrów Informacji Publicznej w obwodzie lwowskim. Odwiedzono Starostwo Powiatowe w Kraśniku, gdzie zaprezentowano m.in. Biuletyn Informacji Publicznej, karty usług, założenia Systemu Zarządzania Jakością w zakresie realizacji usług publicznych na lata 2012-2015. W Urzędzie Gminy Urzędów przedstawiono, co udało się zrobić w ramach programie „Przejrzysta Polska”. Natomiast w Urzędzie Miasta Puławy uczestnicy wizyty zapoznali się z głównymi założeniami funkcjonowania e-urzędu oraz z osiągnięciami w zakresie rozbudowania e-usług.

Ostatniego dnia wizyty odbyła się w Ratuszu debata polsko-ukraińska na temat: „e-Urząd i e-Usługi – możliwości przeniesienia polskich doświadczeń na Ukrainę”. Z polskiej strony wzięli w niej udział przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin specjalizujący się w opracowaniu oraz w wdrażaniu e-usług oraz eksperci przekazujący od wielu lat najlepsze polskie doświadczenia w danej dziedzinie na Ukrainie. Przedstawiciele obwodu lwowskiego mogli podczas debaty zweryfikować zdobytą podczas szkoleń wiedzę z wiedzą na temat rozwiązań przyjętych w Polsce, wybrać najlepsze sposoby świadczenia e-usług dla powstających Centrów na Ukrainie.

Natalia Gmurkowska, koordynatorka projektu

Skip to content