Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Przyszli liderzy reformy systemu opieki nad dziećmi na Ukrainie wyłonieni

Przyszli liderzy reformy systemu opieki nad dziećmi na Ukrainie wyłonieni

 Aby mówić o jakiejkolwiek zmianie, potrzebna jest przede wszystkim własna wewnętrzna zgoda i akceptacja do zmian, motywacja i uświadomienie sobie potrzeby, że zmiany w życiu nie są porażką, a szansą. Przez trzy dni polscy eksperci, w ramach projektu „Wsparcie liderów reformy systemu opieki instytucjonalnej nad dziećmi na Ukrainie, w obwodzie mikołajowskim”, dzielili się doświadczeniami z liderami z Mikołajewa na Ukrainie: przedstawicielami władz oświatowych, centrów socjalnych, psychologami, pedagogami z internatów i ośrodków specjalistycznych dla dzieci. Przed naszymi trenerami i przyszłymi liderami nie lada wyzwanie – wsparcie w procesie transformacji i przekształceń domów dziecka, opracowanie spójnej strategii i standardów placówek opiekuńczo-wychowawczych. Aby prawidłowo przebiegł ten proces należy najpierw przygotować liderów do zmian, pokazać im proces transformacji i korzyści nie tylko dla dzieci, które przebywają w dużych ukraińskich domach dziecka, ale także korzyści społeczne i ekonomiczne w dłużej perspektywie zmian dla całego rejonu mikołajowskiego.

Grupa przyszłych liderów: przedstawicieli pomocy społecznej i resortu edukacji w jednymi miejscu i czasie zapoznała się z zakładanymi rezultatami projektu, przedstawiła swój punkt widzenia poprawy jakości opieki zastępczej, roboczo wypracowała etapy współpracy na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. W obwodzie mikołajowskim ponad 4 tysiące dzieci przebywa poza własną rodziną, co stanowi prawie 16% wszystkich dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej na Ukrainie. Taki stan rzeczy mocno zaniepokoił władze Mikołajowa i dlatego też naszemu projektowi nadał rangę eksperymentu i rekomendację do dalszej realizacji projektu. Przyszli liderzy zdają sobie sprawę, że jeszcze długa droga przed nimi. Że proces ten muszą wpierw zapoczątkować od siebie, aby potem móc dzielić się zdobytą wiedzą z pozostałymi. Przed nimi trudne zadanie: przekonanie wychowawców i dyrektorów domów dziecka, że ładne meble, właściwa dieta oraz zapewnienie dziecku tylko potrzeb materialnych to nie wszystko; że przede wszystkim najważniejsze jest podejście indywidualne do dziecka, odejście od wychowania grupowego, odbudowania właściwych relacji na linii dziecko – rodzin –opiekun. Że dom to nie budynek, to więź z najbliższymi, to skoncentrowana uwaga na potrzeby emocjonalne drugich, to szacunek i tolerancja, to w końcu Rodzina.

Podczas rozmów indywidualnych liderzy podkreślali jak ważne dla nich samych było seminarium, opowiadali o tym, jakie mają refleksje, jakie w związku z tym korzyści i obawy. Mimo trudnych, bo odwołujących się do własnych emocji warsztatów, gotowi są do zmian. Wyjeżdżając, pozostawiamy naszych liderów z przekonaniem, że proces transformacji w obwodzie mikołajowskim rozpoczął się… Grupa liderów wyłoniona – kolejny etap to szkolenia, podczas których nasi liderzy i reformatorzy nabędą umiejętności, a także nabiorą jeszcze większej pewności i przekonania, że zmiany są konieczne i nieuniknione.

Projekt „Wsparcie liderów reformy systemu opieki instytucjonalnej nad dziećmi na Ukrainie, w obwodzie mikołajowskim” realizowany jest przez Towarzystwo Nasz Dom.

Elżbieta Prządka, koordynatorka projektu

Skip to content