Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Centrum Informacyjne zorganizowało cykl szkoleń w różnych regionach Mołdawii

Centrum Informacyjne zorganizowało cykl szkoleń w różnych regionach Mołdawii

Na prośbę dwóch mołdawskich regionów, Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii powtórzyło szkolenia pt. „Rozwój kompetencji samorządów w opracowywaniu wniosków projektowych” w Komracie (5 czerwca br.) i Bielcach (26 czerwca br.).

Szkolenie w Komracie zorganizowano na zaproszenie władz Terytorium Autonomicznego Gagauzji, we współpracy ze Wspólnotą Polaków w Gagauzji. Spotkanie otworzył zastępca Baszkana Gagauzji, p. Valeri IANIOGLO, zachęcając uczestników do większej aktywności w poszukiwaniu funduszy. Udział w szkoleniu wzięli nie tylko przedstawiciele samorządów Gagauzji: Komrat (Comrat), Czadyr-Łunga (Ceadîr-Lunga) i Wułkaneszty (Vulcănești), lecz również sąsiednich rejonów z południa Mołdawii: Leova, Cantemir, Cahul i Taraclia. Łącznie przybyło 52 uczestników. Samo szkolenie, jako pierwsze tego typu w Gagauzji, odbiło się szerokim echem w miejscowych mediach (np. http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=8079 i http://gagauzia.md/newsview.php?l=ru&idc=390&id=4314).

Kolejne szkolenie o tym samym temacie odbyło się w Bielcach (Bălți), które zorganizowano we współpracy z mołdawską Agencją Rozwoju Regionalnego-Północ. W spotkaniu wzięło udział 22 przedstawicieli północnych rejonów, w tym tych najbardziej oddalonych (Ocnița, Briceni, Soroca) oraz miejscowych organizacji pozarządowych.

Oba szkolenia poprowadził dotyczyły następujących kwestii:

– gdzie i jak można znaleźć informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania dla projektów realizowanych lub współrealizowanych przez mołdawskie samorządy?

– przygotowanie do opracowania wniosku projektowego,

– jak opracować wniosek w taki sposób, by zwiększyć jego szanse na zatwierdzenie w oparciu o konkretny system kryteriów donatora?

– specyfika uczestnictwa w dwustronnych lub wielostronnych projektach międzynarodowych,

– inicjatywy Centrum Informacyjnego i możliwości uzyskania konsultacji w opracowaniu wniosku,

– prezentacja platformy e-learningowej (e-learning.centruinfo.org)

Ponadto w tym samym tygodniu, w dniach 24-25 czerwca br. odbyło się w Kiszyniowie szkolenie pt. „Access to funds and grants management training” projektu USAID Local Governance Support Project, w którym większość modułów również poprowadził dyrektor Centrum. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele 12 samorządów z całej Mołdawii z miast będących stolicami rejonów. Ponieważ pozostali prelegencji mówili o możliwościach oferowanych przez krajowe fundusze mołdawskie, w części prowadzonej przez Centrum skoncentrowano się na funduszach zagranicznych: w jaki sposób szukać informacji o konkursach, jak sformułować cele projektu, jego działania i system wskaźników tak, aby wniosek był zrozumiały i warty uwagi donatora. Przeprowadzono dyskusję z uczestnikami na temat przeszkód, które uniemożliwiają mołdawskim samorządom większą aktywność w pozyskiwaniu funduszy na ich inicjatywy, a także zastanawiano się nad możliwymi rozwiązaniami. W ćwiczeniach praktycznych uczestnicy opracowywali własne przykładowe projekty, opracowywali matryce logiczne, systemy wskaźników i budżet. Pod koniec zaprezentowano w postaci filmików przykłady projektów współpracy transgranicznej z różnych regionów Europy Środkowo-Wschodniej.

Wszystkie szkolenia prowadził dyrektor Centrum, Krzysztof Kolanowski z pomocą pracowników oraz instytucji zewnętrznych.

Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych jest wspólną inicjatywą polsko-amerykańską, finansowaną ze środków MSZ w ramach Programu Wsparcie Demokracji oraz USAID. Projekt wdrażany jest przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

Skip to content