Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Wizyta studyjna w Polsce przedstawicieli gruzińskich wspólnot mieszkaniowych

Wizyta studyjna w Polsce przedstawicieli gruzińskich wspólnot mieszkaniowych

W dniu 4 – 7 czerwca 2013 polsko-ukraińska Fundacja Współpracy (PAUCI) wraz ze Stowarzyszeniem Młodych Ekonomistów Gruzji (AYEG) zorganizowała wizytę studyjną w Polsce dla szefów wspólnot mieszkaniowych oraz przedstawicieli samorządu Kutaisi. Celem wizyty studyjnej było wprowadzenie uczestników w problematykę wspólnot mieszkaniowych w Polsce i wymiana doświadczeń z polskimi ekspertami i gospodarzami.

W programie wizyty znalazły się spotkania ze specjalistami i urzędnikami państwowymi oraz samorządowymi w Katowicach, Krakowie i Warszawie. Między innymi, odbyły się spotkania z ekspertami  Instytutu Gospodarki Nieruchomościami oraz Europejskiego Instytutu Nieruchomości, wydziału Inżynierii Zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej, specjalistami Instytutu Rozwoju Miast, a także Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Gruzińska delegacja odwiedziła także wspólnoty mieszkaniowe w wyżej wymienionych miastach i na miejscu poznawała zagadnienia z zakresu zarządzania infrastrukturą budynków i okołobudynkową. Dyskutowano również kwestie związane z gospodarką odpadami, kosztami eksploatacji budynków przed i po termomodernizacji, oraz omawiano inne techniczne aspekty zarządzania wspólnotą.

 

Skip to content