Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Warsztaty ekomuzealne Partnerstwa na rzecz Rewitalizacji rzeki Saksahań

Warsztaty ekomuzealne Partnerstwa na rzecz Rewitalizacji rzeki Saksahań

W dniach 29.05 – 1.06.2013 odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu współpracy polsko-ukraińskiej pt. „Przemysłowe dziedzictwo Krzywego Rogu i rzeka Saksahań – współpraca, dialog, demokracja”. W Krzywym Rogu odbyły się warsztaty Partnerstwa na Rzecz Rewitalizacji Rzeki Saksahań”, pierwsze warsztaty ekomuzealne, spotkanie z władzami miasta oraz wizja lokalna nad rzeką Saksahań, zorganizowany przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych.

Pierwszy dzień poświęcono na robocze spotkanie partnerów projektu, podczas którego szczegółowo został omówiony harmonogram działań, role poszczególnych osób, kwestie organizacyjno-finansowe. Następnego dnia już od rana przedstawiciele krzyworoskiego partnerstwa i eksperci z Polski zebrali się nad mapami liczącego ponad 100 km długości miasta, by wybrać miejsca nad rzeką, potencjalnie nadające się do rewitalizacji i zagospodarowania w ramach projektu. Kilkunastoosobowa grupa wyruszyła następnie w teren, by skonfrontować mapy z rzeczywistością, a później podzielić się wnioskami z wizyty z innymi osobami podczas warsztatów Partnerstwa na Rzecz Rewitalizacji Rzeki Saksahań. Podczas warsztatów projekt współpracy polsko-ukraińskiej został zaprezentowany wszystkim zebranym i wspólnie przedyskutowany.

W piątek 31 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli krzyworoskiego partnerstwa i delegacji polskiej z wiceburmistrzem Krzywego Rogu. Spotkanie służyło prezentacji projektu współpracy polsko-ukraińskiej i uzyskaniu zgody i przychylności władz na działania na terenie publicznym w pobliżu rzeki Saksahań.

Ostatni dzień poświęcony został na warsztaty ekomuzealne, których celem było planowanie wspólnych działań mających na celu ochronę i prezentację niepowtarzalnego dziedzictwa przemysłowego Krzywego Rogu, związanego z wydobyciem rud żelaza. Podczas warsztatów zaprezentowana została idea ekomuzeum, przykłady z Polski i ze świata (w tym ze szwedzkiego Bergslagen, gdzie działa również ekomuzeum prezentujące dziedzictwo przemysłowe), a następnie koncepcja utworzenia ekomuzeum w Krzywym Rogu, przygotowana przez przedstawiciela krzyworoskiego partnerstwa, która została przez obecnych przedyskutowana i przyjęta.

Warto również podkreślić, że do Partnerstwa na Rzecz Rewitalizacji Rzeki Saksahań przystąpiły cztery nowe organizacje, zatem partnerstwo liczy już obecnie 20 członków.

Anna Jarzębska, koordynatorka projektu

Skip to content