Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii uczestniczyło w pierwszym Regionalnym Forum Inwestycji i Innowacji w Centralnym Regionie Republiki Mołdawii

Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii uczestniczyło w pierwszym Regionalnym Forum Inwestycji i Innowacji w Centralnym Regionie Republiki Mołdawii

Przedstawiciele Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii wzięli udział w Regionalnym Forum Inwestycji i Innowacji “Współpraca na rzecz Rozwoju”, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Republiki Mołdawii oraz mołdawską Agencję Rozwoju Regionalnego regionu Centrum, które odbyło się w dniach 23-24 maja w Costeşti, Ialoveni.

W ramach tego wydarzenia CIWL zorganizował przyjazd i wystąpienia przedstawicieli polskich samorządów (Artura Sobonia ze Świdnika, oraz Grzegorza Potaczały z Grodziska Dolnego), którzy mają doświadczenie w skutecznym wdrażaniu projektów w swoich miejscowościach:

Przykład miasta Świdnik jako niewielkiego miasta zdominowanego przez jedną gałąź przemysłu (przemysł lotniczy) wyraźnie pokazuje, że w przypadku gdy znaczna liczba mieszkańców jest zatrudniona u głównego pracodawcy, wówczas kondycja gospodarcza tego pracodawcy jest nie tylko wewnętrzną sprawą przedsiębiorstwa, lecz również władz lokalnych.
Przykład Grodziska Dolnego pokazuje, jak mała miejscowość usytułowana z dala od centrów przemysłowych i głównych tras przewozowych może skutecznie rozwijać się dzięki zewnętrznym dotacjom. Wymaga to nie tylko umiejętności fund-raisingowych i zdolności sporządzania wniosków grantowych, ale również sprawnego zarządzania budżetem dla zapewnienia własnego wkładu w projektach współfinansowanych ze środków unijnych.

Krzysztof Kolanowski, dyrektor CIWL przybliżył działalność Centrum oraz zapoznał uczestników Forum z nowymi możliwościami zewnętrznego finansowania dla mołdawskich władz lokalnych.

W Forum wzięło udział ponad 150 przedstawicieli władz lokalnych, potencjalnych inwestorów, zagranicznych partnerów oraz członków organizacji pozarządowych.

Tego samego dnia Centrum Informacyjne zostało wyróżnione przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Mołdawii dyplomem za cenny wkład i aktywny udział w Forum.

Forum jest otwartą, interaktywną platformą wymiany wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu rozwoju regionalnego, mającą na celu podniesienie kwalifikacji przyciągania inwestorów przez władze lokalne oraz promowania innowacyjności w Centralnym Regionie Republiki Mołdawii.

Forum stwarza również doskonałą okazję do nawiązania współpracy na poziomie międzyregionalnym i transgranicznym.

 

Skip to content