Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Centra Informacji Publicznej w obwodzie lwowskim

Centra Informacji Publicznej w obwodzie lwowskim

W obwodzie lwowskim na Ukrainie trwają obecnie szkolenia w ramach doradztwa konsultacyjnego dla osób zaangażowanych w tworzenia Centrów Informacji Publicznej. Szkolenia zorganizowane są w ramach projektu realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Wśród uczestników spotkań znajdują się przedstawicieli lokalnych bibliotek, organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz instytucji z obwodu lwowskiego. Uczestnicy projektu jednogłośnie potwierdzają wielką potrzebę świadczenia e-usług na miejscu w rejonach szczególnie dla mieszkańców małych miast i wsi, którzy mają utrudniony dostęp w załatwieniu niezbędnych spraw administracyjnych.

Doradztwa konsultacyjne dla osób tworzących pierwsze pięć gruproboczych powstających dwudziestu Centrów Informacji Publicznej odbyły się w maju w miastach Brody, Czerwonograd,Lwów, Stryj, Żowkwa obwodu lwowskiego na Ukrainie.  W trakcie spotkań polsko-ukraiński zespół ekspertów przedstawia polskie i ukraińskie doświadczenia w zakresie e-zarządzania, rozpatruje plany administracji rejonów co do tworzenia rejonowych Centrów świadczących usługi administracyjne, możliwości dotyczące funkcji bibliotek i organizacji pozarządowych w zakresie świadczenia usług, udziela ważnych wskazówek związanych z tworzeniem Centrów.Doradztwa prowadzi polsko-ukraiński zespół ekspertów i konsultantów partnerów projektu, którymi są Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Centrum Współpracy Polska – Wschód oraz Stowarzyszenie Europejski Dialog ze Lwowa.

Głównym celem projektu jest tworzenie sieci ogólnodostępnych Centrów Informacji Publicznej w siedzibach bibliotek i organizacji pozarządowych oraz wsparcie sektora pozarządowego i społeczeństw lokalnych we współpracy z administracją publiczną we wszystkich rejonach obwodu lwowskiego na Ukrainie. Działania projektu ściśle powiązane z wejściem w życie nowej Ustawy Ukrainy „O usługach administracyjnych” (ukr. «Про адміністративні послуги» – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5203-17), na mocy której od 2014 roku we wszystkich miastach szczebla rejonowego i duże miastach Ukrainy powinno funkcjonować ponad 700 centrów świadczących usługi administracyjne – CŚUA (ukr. ЦНАП – Центр надання адміністративних послуг).

Natalia Gmurkowska

Koordynatorka projektu

Skip to content