Aktualności

Edukacja dla Demokracji

Zorganizowany w ramach VII Konferencji Ministerialnej Wspólnoty Demokracji panel Edukacja dla Demokracji był okazją do podsumowania dokonań prezydencji mongolskiej, która doprowadziła do przyjęcia przez ONZ rezolucji dotyczącej Edukacji dla demokracji oraz prezentacji doświadczeń wybranych krajów członkowskich Wspólnoty. Polska, która wspólnie z Kanadą współprzewodniczyła grupie roboczej Wspólnoty poświęconej edukacji dla demokracji jest skutecznego wprowadzenia edukacji obywatelskiej do systemu oświaty. W czasie prezentacji polskich doświadczeń Krzysztof Stanowski podkreślił znaczenie organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego we wprowadzaniu  edukacji obywatelskiej do szkół, tworzeniu programów nauczania i podręczników, wreszcie współpracy szkół z organizacjami obywatelskimi w realizacji programu.

Zaskoczeniem dla wielu była informacja, że w pierwsze programy z zakresu edukacji obywatelskiej w Mongolii prowadzone były z udziałem trenerów z Polski. Fundacja Edukacja dla Demokracji  współpracując z Center for Citzenship Education i DEMO, od połowy lat 90-tych publikowała pierwsze materiały metodyczne dla nauczycieli i uczniów, szkoliła trenerów-metodyków, nauczycieli, liderów organizacji obywatelskich.  W prowadzeniu warsztatów w Mongolii uczestniczyli wyszkoleni przez polskich partnerów trenerzy z Ukrainy.

Skip to content