Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Wyniki otwartego konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2013” (projekty modułowe)

Wyniki otwartego konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2013” (projekty modułowe)

Informujemy, że do otwartego konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2013″ finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2013 r. zgłoszono 39 wniosków projektowych w ścieżce projekty modułowe na łączną kwotę dofinansowania 7 831 417 zł w 2013 roku i 8 652 154 zł w 2014 roku.

Komisja Grantowa dokonała oceny merytorycznej 33 wniosków spełniających wymogi formalne w oparciu o kryteria określone w pkt. 6 „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym” i zgodnie z etapami pracy Komisji opisanymi w pkt. 3.2 i 3.3 „Zasad opiniowania i wyboru wniosków”.

W dniu 28 marca 2013 r. na podstawie rekomendacji Komisji Grantowej oraz wytycznych zawartych w pkt. 7 „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym” Zarząd Fundacji podjął decyzję o dofinansowaniu 7 projektów dotyczących krajów Partnerstwa Wschodniego.

Ze względu na szczególne warunki polityczne w krajach, do których adresowane są wybrane projekty (a w szczególności bezpieczeństwo beneficjentów i realizatorów projektów), Zarząd Fundacji zadecydował o nie zamieszczaniu szczegółowych informacji na temat wybranych projektów na liście rankingowej.
Przebieg konkursu i praca Komisji Grantowych był monitorowany pod kątem przejrzystości oraz przestrzegania procedur oceny i wyboru wniosków przez Grupę Zagranica.
Wszyscy wnioskodawcy zostali poinformowani o wynikach konkursu przed publikacją informacji na stronie domowej Fundacji.

Wyniki otwartego konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2013″ (projekty modułowe):

Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” finansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

* Po zakończeniu konkursu wszystkie hiperłącza zostały automatycznie wyłączone.

 

Skip to content