Projekty na Białorusi

projekty dot. Białorusi 2013

W roku 2013 ze środków programu „Wsparcie Demokracji ” dofinansowano 25 projektów dot. Białorusi na łączną kwotę 4 240 295 zł. 

Projekty zrealizowane zostały przez organizacje zarejestrowane w Polsce we współpracy z partnerami, często nieformalnymi, działającymi na terenie Białorusi. Inicjatywy koncentrowały się m.in. na wspieraniu wolnych mediów, inspirowaniu inicjatyw obywatelskich, wsparciu dla osób represjonowanych czy współpracy w ramach Europejskiego Dialogu na rzecz Modernizacji Białorusi.

Ze względu na bezpieczeństwo realizatorów i beneficjentów realizatorzy projektu uzyskali zgodę na nieinformowanie o donorach, a dostęp do szczegółowych informacji o projektach jest ograniczony.

Skip to content