Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mjanma/Birma > Wyniki zapytania ofertowego dot. projektów na rzecz Mjanmy/Birmy

Wyniki zapytania ofertowego dot. projektów na rzecz Mjanmy/Birmy

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. projektów na rzecz Mjanmy/Birmy w ramach programu  „Wsparcie Demokracji 2013” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP 
w 2013 r
. złożono 5 ofert na łączną kwotę dofinansowania 932 429,00 zł. Wszystkie oferty spełniły wymogi zawarte w Zasadach uczestnictwa w zapytaniu ofertowym MJ-13.

 

Komisja Grantowa dokonała oceny merytorycznej wszystkich złożonych ofert w oparciu o kryteria określone w pkt. 10 ww. Zasad uczestnictwa… i zgodnie z etapami pracy Komisji Grantowej zapytania ofertowego opisanymi w pkt. 4 Zasad opiniowania i wyboru wniosków.

 

W dniu 8 marca 2013 r. na podstawie rekomendacji Komisji Grantowej Zarząd Fundacji podjął decyzję o dofinansowaniu 3 ofert oraz o wpisaniu kolejnych 2 ofert na listę rezerwową (kolejność ofert zgodnie z uzyskaną liczbą punktów):

 

Wszyscy oferenci zostali poinformowani o wynikach zapytania ofertowego przed publikacją informacji na stronie domowej Fundacji.

 

 

 

 

 

Skip to content