Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Demokracja nigdy się nie kończy

Demokracja nigdy się nie kończy

Co nam przeszkadza w realizacji projektów demokratyzacyjnych w Europie wschodniej? Co możemy zrobić razem w innych regionach? – to tematy spotkania przedstawicieli polskich i amerykańskich organizacji pozarządowych w ramach Polsko-Amerykańskiego Dialogu na Rzecz Demokracji, które odbyło się 28 lutego w Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

Celem spotkania była refleksja na temat problemów, z którymi stykamy się, zwłaszcza w najbliższym sąsiedztwie. Ale także pokazanie, że polskie organizacje pozarządowe coraz śmielej angażują się w projekty demokratyzacyjne w innych regionach jak Afryka Północna, Birma, czy Bliski Wschód. Z kolei partnerzy amerykańscy byli zainteresowani nowymi kontaktami i formami współpracy.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli organizacji pozarządowych wzięła udział Ambasador Maria Leissner, sekretarz generalna Wspólnoty Demokracji. Jest to mieszcząca się w Warszawie organizacja międzynarodowa zajmująca się promocją wartości demokratycznych i edukacji obywatelskiej.

Jedną z ciekawszych konkluzji spotkania było to, że dialog trwa nie tylko między organizacjami i ludźmi zaangażowanymi na rzecz demokracji, ale także między dyktatorami i przywódcami państw autorytarnych, którzy konsultują się, jak udoskonalić swoje reżimy i utrzymać się u władzy. Taka wymiana toczy się na poziomie bilateralnym, ale także międzynarodowym, w tym nawet w kulisach ONZ.

Goście z USA interesowali się także nowo powstałym Europejskim Funduszem na Rzecz Demokracji oraz zwaracali uwagę na potrzebę przekonywania europejskich polityków do wprowadzania twardszej postawy wobec przywódców krajów autorytarnych, zwłaszcza stosowania inteligentnych sankcji przeciwko nim, które utrudnią im oraz ich otoczeniu poruszanie się po świecie, korzystanie z zagranicznych kont itp.

Skip to content