Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Czy transformację da się zaprogramować?

Czy transformację da się zaprogramować?

Co przeszkadza rozpocząć transformację? Jakie warunki muszą być spełnione, by ruszyła? Co zrobić, żeby była udana? Jakie są największe ryzyka? Czy mechanizmy transformacyjne są wspólne czy różne dla każdego z państw?

Takie pytania stawiali sobie uczestnicy seminarium „Programowanie transformacji w otoczeniu autorytarnym. Przykład Białorusi”, które Solidarity Fund PL zorganizowała we Lwowie (Ukraina) wraz z niemieckim MSZ, Fundacją Bertelsmanna, GIZ oraz konsorcjum EUROBELARUS.

W seminarium wzięli udział młodzi działacze społeczeństwa obywatelskiego z Białorusi, eksperci zajmujący się transformacją w ramach międzynarodowej sieci Transformation Thinkers, praktycy i teoretycy transformacji z Polski i Ukrainy. Oprócz przypadków Europy wschodniej rozważano scenariusze transformacyjne w Chile, Egipcie i Syrii.

– Najważniejsze w procesie zmian jest zaufanie społeczne, bez niego nic się nie uda zbudować – mówił Zbigniew Janas, legendarny działacz Solidarności, po 1989 r. wieloletni poseł na Sejm, działacz Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. W trakcie seminarium doszło do spotkania z merem Lwowa Andrijem Sadowym oraz ukraińskimi działaczami na rzecz transforamcji.

Partnerem organizacyjnym seminarium było Towarzystwo Lwa, jedna z najprężniejszych i najdłużej działających organizacji pozarządowych we Lwowie.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w roku 2013. Program „Wsparcie Demokracji”

Skip to content