Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mjanma/Birma > Zapytanie ofertowe dotyczące projektów na rzecz Mjanmy/Birmy

Zapytanie ofertowe dotyczące projektów na rzecz Mjanmy/Birmy

Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2013” ogłasza zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie do dofinansowania projektów na rzecz Mjanmy/Birmy.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze zapytania ofertowego MJ-13 wynosi 450 tys. zł.

Projekty muszą być realizowane na terenie Mjanmy i mogą zawierać elementy realizowane na terenie Polski.

O granty mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje, działające we współpracy z partnerami lokalnymi z kraju, do którego adresowane jest zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe MJ-13 podzielone jest na 2 obszary tematyczne:

Edukacja obywatelska i/lub rozwój partycypacji społecznej na poziomie lokalnym i/lub rozwój niezależnych mediów.
Reforma gospodarcza i strategiczne planowanie rozwoju kraju – doświadczenia Polski. Projekt realizowany w obszarze tematycznym II musi być zgodny z załączonym opisem.
Wysokość dofinansowania jednego projektu w ramach zapytania ofertowego nie może być niższa niż 100 tys. zł.

Termin składania ofert: 1 marca 2013 r.

Decyduje data zarejestrowania oferty w elektronicznym generatorze wniosków (formularz MJ-13) oraz data nadania pocztą lub dostarczenia do biura Fundacji wersji papierowej oferty/wniosku wraz z załącznikami.

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z:

Zasadami opiniowania i wyboru wniosków 2013
Zasadami uczestnictwa w zapytaniu ofertowym MJ-13
Opisem zapytania ofertowego MJ-13 – obszar tematyczny II.

Dodatkowe informacje dotyczące zapytania ofertowego można uzyskać: pod numerem tel. +48 22 290 66 22 wewn. 04 w dni robocze w godzinach 10:00-13:00.

 

 

 

Skip to content