Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Spotkanie informacyjne dla NGOsów w sprawie Mołdawii

Spotkanie informacyjne dla NGOsów w sprawie Mołdawii

Krzysztof Kolanowski, dyrektor prowadzonego przez FSM Centrum Informacyjnego dla samorządów mołdawskich w Ialoveni pod Kiszyniowem, odpowiadał 1 marca na pytania polskich organizacji pozarządowych zainteresowanych realizacją projektów rozwojowych i demokratyzacyjnych w Mołdawii. W spotkaniu wzięło udział kilkunastu przedtsawicieli  rozmaitych organizacji.

Celem spotkania było rozbudzenie zainteresowania polskich organizacji pozarządowych działalnością w Mołdawii oraz zwiększenie ich kompetencji do pracy w tym kraju. Mołdawia, choć niezbyt oddalona od Polski, pozostaje wciąż dość egzotyczna da polskich organizacji pozarządowych. Naszą ambicją jest zmiana tej sytuacji.

Dyrektor Kolanowski przedstawił prezentację o Mołdawii, jej systemie politycznym, podiale terytorialnym, specyfce tamtejszego sektora NGO oraz najbardziej palących potrzebach w dziedzinie projektów rozwojowych i demokratyzacyjnych. – Potrzebne jest niemal wszystko – mówił dyr. Kolanowski. – Dlatego mile widziane przez partnerów mołdawskich jest zawarcie w projekcie choćby minimalnej pomocy infrastrukturalnej, jak choćby przekazanie komputera, rzutnika, czy innego sprzętu.

Skip to content