Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” 2013 – aktualizacja wyników oceny formalnej

Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” 2013 – aktualizacja wyników oceny formalnej

W dniu 17 stycznia 2013 r. w wyniku dodatkowej kontroli wniosków pod względem formalnym Zarząd Fundacji wykluczył z dalszej oceny wniosek:

Decyzją Zarządu Fundacji do oceny merytorycznej zakwalifikowano 114 wniosków (71 wniosków ze ścieżki duże granty i 43 wnioski ze ścieżki małe granty).

Na podstawie paragrafu 14.3 Zasad Uczestnictwa w Konkursie Grantowym Zarząd Fundacji wyłączył z oceny merytorycznej w sumie 9 wniosków (5 wniosków ze ścieżki duże granty i 4 wnioski ze ścieżki małe granty) nie spełniających kryteriów formalnych wskazanych w punkcie 5 wyżej wymienionych Zasad.

Z oceny merytorycznej wyłączono również 4 wnioski dotyczące Białorusi. Zgodnie z punktem 14.10 Zasad Uczestnictwa w Konkursie Grantowym, na wniosek organizacji aplikujących o granty, ze względu na szczególne warunki polityczne w kraju, do którego adresowane są wspomniane projekty (a w szczególności – bezpieczeństwo beneficjentów i realizatorów projektów) Zarząd Fundacji zadecydował o nie zamieszczaniu szczegółowych informacji na ich temat.

Wszyscy wnioskodawcy, których wnioski nie przeszły oceny formalnej, zostali o tym fakcie poinformowani przed publikacją informacji on-line.

* Po zakończeniu konkursu wszystkie hiperłącza zostały automatycznie wyłączone.

Skip to content