Projekty w Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Ukrainie > Wsparcie liderów reformy systemu opieki instytucjonalnej nad dziećmi na Ukrainie

Wsparcie liderów reformy systemu opieki instytucjonalnej nad dziećmi na Ukrainie

    2013 – Ukraina 

Towarzystwo Nasz Dom

 

tytuł projektu: Wsparcie liderów reformy systemu opieki instytucjonalnej nad dziećmi na Ukrainie, w obwodzie mikołajowskim / Support for leaders of institutional child care system in Ukraine in Mykolaiv region

Projekt był prowadzony przez Towarzystwo Nasz Dom we współpracy z Ukrajinskym Fondem Błahopołuczia Ditej (Child Well-being Fund Ukraine).

 

Celem dwuletniego projektu było wsparcie reformy ukraińskiego systemu opieki nad dziećmi, wsparcie lokalnych liderów w procesie deinstytucjonalizacji systemu oraz stworzenie grupy trenerów wspierających ten proces.

 

Projekt skierowano do specjalistów zajmujących się systemem opieki nad dziećmi, przedstawicieli ministerstw zaangażowanych w procesy reformy, administracji państwowej miasta i Rady Miejskiej obwodu mikołajowskiego oraz inicjatorów przemian w tym obwodzie.

 

Projekt w 2013 r. obejmował następujące działania: zawiązanie grupy liderów reformy na poziomie centralnym, organizację seminarium dla liderów w obwodzie mikołajowskim, szkolenia dla inicjatorów reformy w tym obwodzie, szkolenie dla trenerów, a także opracowanie projektu standardów funkcjonowania domów dziecka w Ukrainie.

 

Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu kompetencji i umiejętności liderów reformy. Przygotowano podstawy dla reformy w obwodzie mikołajowskim, które w przyszłości mogą posłużyć do jej przeprowadzenia w innych obwodach kraju. Stworzono platformę wymiany doświadczeń i materiałów edukacyjno-szkoleniowych w języku ukraińskim.

 

Projekt jest kontynuowany w roku 2014.

 

Read about project in English.

 

nd2

 nd1

 

nasz dom

 

 

Skip to content