Projekty w Gruzji

Szkoła debat

 2013Gruzja 
 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

tytuł projektu: Szkoła debat / School of Debates

 

Projekt „Szkoła Debat” jest realizowany od 2013 roku przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy w partnerstwie z organizacją Bridge of Friendship Kartlosi z Gori. Podjęte działania mają na celu wzmocnienie samorządności uczniowskiej w gruzińskich szkołach poprzez prowadzenie debat. Zaproponowana przez CEO forma debaty szkolnej daje uczniom możliwość dyskusji o sprawach szkoły i nawiązania dialogu z nauczycielami i dyrekcją.

 

W 2013 r. działania prowadzone były w 6 szkołach w regionach Szida Kartlia, Mccheta Mtianetia oraz Kwemo Kartlia. Warsztaty wspierające przygotowanie debat szkolnych przeprowadzili gruzińscy trenerzy z doświadczeniem w nieformalnych działaniach edukacyjnych, przygotowani wcześniej podczas szkolenia zorganizowanego przez CEO. W treningach prowadzonych przez polskich ekspertów wzięli udział również gruzińscy nauczyciele pracujący z uczniami przygotowującymi debaty.

 

W ramach projektu, przy pomocy trenerów i nauczycieli, przeprowadzono kilkanaście debat szkolnych. Oprócz tego, uczniowie organizowali debaty podczas wakacji na własną rękę – angażując kolegów ze szkoły, sąsiadów bądź mieszkańców swojej wioski. Najaktywniejsi uczniowie zostali zaproszeni do udziału w wizycie studyjnej w Polsce, podczas której mieli okazję wziąć udział w warsztatach i poznać funkcjonowanie samorządów uczniowskich w polskich szkołach.

 

Działania przeprowadzone w ramach „Szkoły debat” zostały podsumowane podczas konferencji w Tbilisi. Dzięki temu spotkaniu, informacjom w mediach, stronie internetowej oraz publikacji podręcznika na temat debat szkolnych informacja o projekcie dotarła do dziesiątek szkół w Gruzji. Wiele z nich wyraziło zainteresowanie projektem i zadeklarowało chęć udziału w kolejnych latach realizacji.

 

Projekt jest kontynuowany w 2014 roku.

 

Read about project in English.

 

ceo1sm

 

ceo2sm

 

ceo

 

 

Skip to content