Projekty w Gruzji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Gruzji > Rozwój wspólnot mieszkaniowych w Gruzji

Rozwój wspólnot mieszkaniowych w Gruzji

2013Gruzja 
 

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

 

tytuł projektu: Partnerstwo i dialog jako mechanizm współpracy między wspólnotami mieszkaniowymi a administracją komunalną w Gruzji / Partnership and dialog as the mechanisms of cooperation between the housing condominiums and municipal administration in Georgia

 

Projekt dotyczył rozwoju wspólnot mieszkaniowych w Gruzji jako podstawowych form demokratycznej współpracy mieszkańców oraz możliwości współdziałania tego sektora z władzami szczebla lokalnego i centralnego. Gruzińskim partnerem projektu było Stowarzyszenie Młodych Ekonomistów Gruzji (AYEG).

 

Wizyty studyjne w Polsce oraz szkolenie z udziałem polskich ekspertów pokazały stronie gruzińskiej, że reformy sektora mieszkalnictwa nie stanowią zagrożenia, ale szansę dla mieszkańców budynków wielolokalowych. Przygotowane przez polsko-gruziński zespół ekspertów rekomendacje zaakcentowały konieczność profesjonalizacji zarządzania wspólnotami poprzez wprowadzenie systemu szkolenia dla osób kierujących wspólnotami mieszkaniowymi, udzielanie pomocy wspólnotom przez samorządy w oparciu o kryteria jakościowe oraz stworzenia ogólnokrajowego systemu wparcia wspólnot opartego na zasadach komercyjnych.

 

Poprzez kontakty on-line uczestnicy projektu zapoznali się z doświadczeniami w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi na Ukrainie, kraju o podobnym stopniu rozwoju społeczno-ekonomicznego, co pomogło przekonać ich do możliwości wprowadzenia zmian w ich kraju.

 

Realizowany projekt pobudził jego uczestników do krytycznej oceny obecnego stanu rzeczy we wspólnotach mieszkaniowych i ukazał im perspektywę rozwoju tego sektora.

 

Read about project in English.

 

pauci gr 1sm

pauci gr 2

 

pauci

 

Skip to content