Projekty w Tunezji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Tunezji > Polskie media dla rozwoju dziennikarstwa lokalnego w Tunezji

Polskie media dla rozwoju dziennikarstwa lokalnego w Tunezji

 

Tytuł projektu: Polskie media dla rozwoju dziennikarstwa lokalnego w Tunezji / Polish media for development of local journalism in Tunisia

Projekt wdrażany był przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych w partnerstwie z tunezyjskim Stowarzyszeniem Alternative Media (Association Tunisienne des Medias Alternatifs).

Celem projektu było wsparcie rozwoju demokracji lokalnej poprzez edukację dziennikarzy i młodych aktywistów z najsłabiej rozwiniętych gospodarczo terenów Tunezji. W seminariach pt. „Dziennikarz w akcji” zrealizowanych w Nefcie i Gabes wzięło udział kilkudziesięciu dziennikarzy, blogerów i administratorów stron internetowych z całego kraju. Czterech najbardziej aktywnych uczestników zostało później zaproszonych na wizytę do Polski, w trakcie której odbyli staże w polskich mediach lokalnych („Tygodnik Podhalański”, „Kurier Słupecki”), a także poznali funkcjonowanie polskich powiatów i gmin.

W projekcie zorganizowano również otwarty konkurs na Najlepszą Dziennikarską Akcję Społeczną, w którym nagrodzono grupę SOUTCOM z Gabes za zainicjowanie pokojowego marszu kilkuset mieszkańców przeciw zanieczyszczeniom środowiska, który zmusił lokalne władze do publicznego uznania nagłośnionego problemu i szukania niezbędnych rozwiązań.

W rezultacie projektu podniesiono poziom umiejętności zawodowych i wrażliwości społecznej grupy młodych, często początkujących dziennikarzy oraz zainicjowano działania na rzecz zmian w społecznościach lokalnych południowej Tunezji. Projekt zainspirował wielu młodych Tunezyjczyków do nawiązania współpracy z lokalnymi i krajowym mediami.

Read about project in English.

 

sgl

 

Skip to content