Projekty w Gruzji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Gruzji > Mediacja: transformacja konfliktów w Gruzji

Mediacja: transformacja konfliktów w Gruzji

 2013Gruzja 
 

Fundacja Partners Polska

 

tytuł projektu: Mediacja: transformacja konfliktów w Gruzji. Wsparcie efektywności rozwiązywania sporów poprzez rozwój i promocję alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów / Mediation: conflict transformation in Georgia. Increasing effectiveness of dispute resolution system in Georgia through development and promotion of Alternative Dispute Resolution

 

Projekt realizowany przez Fundację Partners Polska oraz gruzińskie stowarzyszenia Bridge of Friendship Kartlosi z Gori i Centrum Mediacjientrum Mediacji z Tbilisi miał na celu upowszechnienie mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów społecznych w Gruzji.

 

W związku z brakiem praktycznego modelu funkcjonowania systemu mediacji w Gruzji i dominacji rozwiązywania sporów na drodze sądowej, zamierzeniem realizatorów projektu było dzielenie się polskimi doświadczeniami z wprowadzania mediacji do krajowego systemu rozwiązywania sporów i konfliktów rodzinnych, sąsiedzkich, pracowniczych czy etnicznych.

 

W ramach projektu stworzono dwa ośrodki mediacyjne w Gori i Tbilisi, mające być miejscami prowadzenia mediacji oraz promocji tego sposobu rozwiązywania konfliktów. Ośrodki zostały wyposażone w materiały edukacyjne służące poszerzaniu wiedzy mediatorów oraz materiały informacyjne promujące ideę mediacji i działalność samych ośrodków. Trzydziestka przyszłych mediatorów i rzeczników mediacji w Gruzji przeszła szkolenie z zakresu prowadzenia mediacji, umiejętności komunikacyjnych oraz promocji mediacji.

 

Główną platformą wymiany doświadczeń polsko-gruzińskich była konferencja zorganizowana w Tbilisi podczas Międzynarodowego Dnia Mediacji, a następnie wydanie publikacji pt. „Drogi do mediacji. Prawo i praktyka mediacji w Polsce”.

 

Dzięki przeprowadzonym działaniom udało się przenieść na gruziński grunt najlepsze polskie doświadczenia, które będą pomocne w upowszechnianiu i promowaniu mediacji w społeczeństwie gruzińskim.

 

Projekt jest kontynuowany w 2014 r.

 

Read about project in English.

 

partnersi2

 

partnersi3

 

partnersi

 

 

Skip to content